Superheated-steam-dryer

Super heat steam เป็นระบบการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยิ่งยวด ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพ สี กลิ่น รส ของอาหารได้ดีเยี่ยม เป็นระบบที่พัฒนาสูงกว่าระบบการอบแบบใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์โดยตรงที่ได้อาหารที่ด้อยคุณภาพกว่า

เครื่องอบแห้งด้วยไอน้ำยิ่งยวด (Superheat steam dryer) การอบแห้งโดยใช้ไอน้ำแบบยิ่งยวด (ไอน้ำไม่อิ่มตัว) เข้าไปถ่ายเทความร้อนที่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำให้สูงกว่าความดันที่ทำงาน จะทำให้ไอน้ำกลายเป็นไอน้ำแบบยิ่งยวดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้ง สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสได้ดีมากกว่าการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีออกซิเจนที่จะทำให้เกิดการออกซิเดชัน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นหืนหรือการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการอบแห้งโดยใช้ไอน้ำแบบยิ่งยวดนี้ทำให้อุณหภูมิของวัตถุเท่ากับ 100 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ขยายตัว ผลิตภัณฑ์จึงแห้งมากขึ้นและมีเนื้อสัมผัสที่ดี อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการอบแห้งโดยใช้ไอน้ำแบบยิ่งยวดต้องสามารถทนความร้อนได้ในอุณหภูมิที่สูงได้