เครื่องสกัดด่วน  (HI SPEED EXTRACTOR)

เครื่องสกัดด่วนสามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน ฯลฯ การสกัดน้ำสมุนไพรทั่วไปนั้นจะทำโดยการต้มสกัดในหม้อเป็นเวลานาน สมุนไพรบางชนิดใช้เวลาต้มนานถึง 36 ชั่วโมง ในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้หม้อต้มสกัดขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อที่จะสามารถผลิตปริมาณมากๆได้ ซึ่งการใช้หม้อต้มสกัดขนาดใหญ่จำเป็นต้องลงทุนสร้างโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักรสนับสนุนใหญ่ตามไปด้วย เครื่องสกัดด่วนสามารถสกัดได้เร็วกว่าการต้มสกัด 6-12 เท่า และประหยัดพลังงาน 5-12.5 เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อต้มสกัดทั่วไปในการสกัดสมุนไพรน้ำหนัก 40 กิโลกรัม เครื่องสกัดด่วนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากในหลายด้านตามตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

หม้อต้มทั่วไปขนาด 2,000 ลิตร เครื่องสกัดด่วนรุ่น HX-45
บรรจุน้ำร้อน 1500 ลิตร บรรจุน้ำร้อน 320 ลิตร
ใช้เวลาต้มสกัด 36 ชม. ใช้เวลาสกัด 3 ชม.
คงเหลือน้ำต้มสกัด 320 ลิตร ได้น้ำสกัด 320 ลิตร
ความเข้มข้น 2.5 Brix ความเข้มข้น 3.0 Brix
ใช้พลังงานความร้อน 1,015,000 Kcal ใช้พลังงานความร้อน 80,800 Kcal
ใช้พลังงานความร้อน 12.5 เท่า ใช้พลังงานความร้อน 1 เท่า

ด้วยความสามารถในการสกัดที่รวดเร็วกว่า เข้มข้นกว่า ประหยัดพลังงานมากกว่า12.5 เท่า และประหยัดพื้นที่ในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามาก

หลักการทำงานของ HI SPEED EXTRACTOR

เครื่องสกัดด่วนเป็นเครื่องสกัดที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไหลชะผ่านวัตถุดิบที่บดย่อยทำให้ได้น้ำสกัดในเวลารวดเร็วกว่าถังต้มสกัดทั่วไปประมาณ 6-12 เท่า และได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง

วัตถุดิบถูกบรรจุเข้าทางด้านบนถังสกัด(Extractor)  ถังต้มน้ำแรงดันสูง (Pressure tank) ทำหน้าที่ทำน้ำร้อนความดันสูงส่งมาสู่ถังสกัดไหลชะผ่านวัตถุดิบมายังถังเก็บ (Extract tank) น้ำจะไหลกลับสู่ถังเก็บ หลังจากที่สกัดเสร็จแล้วกากจะไหลลงด้านล่างสู่ถังเก็บกาก (Residue tank) ต่อไป

เครื่องสกัดด่วน หม้อต้มสกัด
น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูง 100-150°c ที่ความดันสูง
1-5 บาร์ ที่เตรียมพร้อมใช้งานๆได้ทันที ถูกทำให้ไหลชะผ่านชิ้นวัตถุดิบที่ถูกบรรจุและกักไว้ในถังสกัดจากด้านซ้ายไปสู่ด้านขวาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ซึ่งจะได้น้ำสกัดที่มีตัวยาเข้มข้นทันทีที่เปิดเครื่องทำงาน และพร้อมกันนี้จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก
น้ำและวัตถุดิบจะถูกต้มด้วยความร้อนเป็นเวลานานกว่า 6-36 ชั่วโมง  ส่วนตัวยาที่ละลายออกมาจะถูกความดันจากน้ำรอบตัวกดดันไว้ทำให้ได้ตัวยาน้อยกว่าและใช้เวลาต้มสกัดนานกว่า 6-12 เท่า ซึ่งการที่ต้องต้มน้ำจำนวนมากเป็นเวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก

Hi-Speed Extractor Model HX-10 / HX-20

 • ขนาดถังวัตถุดิบ 10 ลิตร สำหรับรุ่น HX-10 และ ขนาดถังวัตถุดิบ 20 ลิตร สำหรับรุ่น HX-20
 • สามารถสกัดสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วกว่าหลายเท่าตัว
 • สามารถสกัดสารสำคัญเข้มข้น ได้ค่าบริกซ์สูงกว่า
 • หม้อแรงดันถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
 • โครงสร้างมีความแข้งแรงทนทานต่อแรงดันสูง
 • ประหยัดพลังงานกว่า 5 เท่าตัว
 • ประหยัดแรงงานเพราะใช้เวลาน้อยกว่า
 • ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง ประหยัดต้นทุนอาคารสถานที่ประกอบการ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  เครื่องจักรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TMA MARK
hi-speed-extractor

 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องสกัดด่วนน้ำสมุนไพร

hx-patent- s