เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ( ROTARY EVAPORATOR )

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) เป็นเครื่องที่ใช้ระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่น เพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยตัวทำละลายจะถูกแยกออกจากสารที่ต้องการจากการให้ความร้อนและเนื่องจากระบบสุญญากาศทำให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ำในการระเหยเพื่อให้ตัวทำละลายที่ผสมอยู่เกิดเป็นไอได้ดีขึ้น นอกจากนี้ Rotary evaporator ยังสามารถใช้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งด้านเคมีภัณฑ์ เภสัชกรรม อาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย