เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น ใช้อุณภูมิในการระเหยที่ต่ำที่ 40⁰c – 60⁰c จึงช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญของวัตถุดิบ และประหยัดพลังงาน ใช้ได้กับของเหลวเกือบทุกชนิดซึ่งในการทำผงแห้ง

เราจะใช้เครื่อง Evaporator ก่อนที่จะเข้าเครื่อง Spray Dryer เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่อง Evaporator เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น, นมข้น, หัวเชื้อสารสกัดสมุนไพร, ยาน้ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

> การระเหย Evaporation

> Operation cost estimation การคำนวนหาค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการ/การผลิต

Falling Film Evaporator VPF – 10 Euro

 • สามารถระเหยน้ำได้ 10 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c
 • สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด
 • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
 • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ
 • ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว
 • สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ
 • ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ
Falling-film-evaporator-10

Falling Film Evaporator VPF – 100 Euro

 • สามารถระเหยน้ำได้ 100 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c
 • สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰c เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด
 • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
 • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ
 • ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว
 • สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ
  ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ
falling-film-vp100

Falling Film Evaporator VPF – 300 Euro

 • สามารถระเหยน้ำได้ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c
 • สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰c เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด
 • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
 • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ
 • ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว
 • สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ
 • ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ
falling-film-vp300

Falling Film Evaporator VPF – 1500/2F Euro

 • สามารถระเหยน้ำได้ 1500 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c
 • สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด
 • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
 • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ
 • ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว
 • สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ
 • ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ
falling-film-vpf1500

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง

vpf-patent- s