เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย Essential oil distiller

เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยความร้อนจากน้ำ หรือ ไอน้ำ น้ำมันจะถูกนำพาไปกับไอระเหย เมื่อเข้าสู่ถังควบแน่นที่มีน้ำเย็นหล่อเลี้ยงจะทำให้ควบแน่นเป็นของเหลว น้ำมันจะแยกชั้นกับน้ำเนื่องด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน เครื่องสกัดน้ำมันจากพืชพรรณไม้หอมนานาชนิด เช่น น้ำหอมลาเวนเดอร์, น้ำมันมะกรูด, ไม้กฤษณา, ดอกกุหลาบ, ดอกมะลิ เป็นต้น

Essential-oil-distiller