by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 57 “การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

สัมมนาครั้งที่ 57

“การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor
> Hi-Nutrition Evaporator
> Hi-Yield Spray Dryer
> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

นายวันนี  นนท์ศิริ

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายณัฐ เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00 น. ลุ้นรับรางวัล

คูปองเงินสด 2,000-5,000 บาท

สนใจติดต่อ ได้ที่
โทร. 02-5742275
081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275
อีเมล : spraydrytech@gmail.com
www.eurobest.co.th

 

by author2 author2

“บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดปีครับ”

“บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ขอให้ทุกท่านสุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดปีครับ”

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 16 เมษายน เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

by author2 author2

บริการดูแลแก้ปัญหาเครื่องจักรหลังการขายสถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด มีบริการดูแลแก้ปัญหาเครื่องจักรหลังการขาย โดยแก้ไขเครื่องสเปรย์ดรายที่สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจในสินค้าและบริการของเรานะครับ

 

EURO BEST TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.eurobest.co.th

E-mail : sales@eurobestmail.com

Tel. : 081-807-2275 , 02-574-2275

Facebook : https://www.facebook.com/eurobesttechnology

YouTube : @eurobesttechnology

#eurobesttechnology

#hitechfoods

by author2 author2

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดโรงงานต้อนรับนิสิตปริญญาโทและ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี การอบแห้งแบบพ่นฝอย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําโดย ผศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต รองผู้อํานวยการ สถาบันฯ ดร.พิรุฬห์พร ศรีมงคล นักวิจัย พร้อมนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกและคณาจารย์รวมทั้งสิ้น 15 คนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตที่ดีและมาตรฐานที่ดี วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”ครั้งที่ 56

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”       ครั้งที่ 56 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร ดันการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ขยายช่องทางการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการแปรรูป

 

วันที่ 21 ก.พ.67 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สมาคมเครื่องจักรกลไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ , ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ,บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”ครั้งที่ 56  โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถวิล สุวรรณมณี บก.ข่าวอาวุโสสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสีวลี ศิลปวรศาสตร์ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อาจารย์สมบัติ ระยับสุขสถิต สภาอุตสาหกรรมแห่งแระเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ,กรมวิชาการเกษตร ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ,สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ,ธนาคาเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขารังสิต ,สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,บริษัทภาคเอกชน ,ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนนักศึกษา

โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับฟังการบรรยายจากคุณสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหาร บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า” , การบรรยายเรื่อง เครื่องจักร Hi – Speed Extractor , Hi -Nutrition Evaporator ,Hi-Yield Spray Dryer” ,การบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Dryer ) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” , ขั้นตอนการแปรรูป ด้วยเครื่องจักร Hi-Speed Extractor,Hi-Nutrition Evaporator, Hi-Yield Spray Dryer พร้อมชมการสาธิตผลิตผงแห้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP เยี่ยมชมเครื่องจักรต่างๆที่ทันสมัย

สำหรับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งเป็นวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตร อาหาร ยา สมุนไพร และเคมีภัณฑ์ ซึ่งการแปรรูปจะช่วยยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมแปรรูปทุกประเภท ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งนี้ หน่วยงาน องค์กรรัฐ และเอกชนต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก

อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับสินค้าเกษตรในด้านการแปรรูป สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับภาคธุรกิจเกษตร ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทย

 

 

ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตและจำหน่าย ส่งออกเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ราคาถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่า อีกทั้งได้รับรางวัล ตลอดจนหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสมอมา ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพเครื่องจักรและชี้วัดศักยภาพความรู้ ความสามารถของยูโรเบสท์ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า เราให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมาโดยตลอด เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป เรามีสถาบันเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งที่อยากจะให้ภาคเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชนตระหนักคือว่าสินค้าที่นำมาสามารถถ้าสามารถขายสดได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางช่วงที่ขายไม่หมดก็มีทางเลือกเสริม คือการนำไปแปรรูปเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไป และในส่วนของซัพพลายเชนการแปรรูปเราหนีไม่พ้นต้องนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีทั้งหลายที่จะเข้ามาเติมเพื่อให้มีการต่อยอด ให้เพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นความสำคัญของการใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะ ยูโรเบสท์ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯได้ตราสัญลักษณ์ made in thailand แสดงว่าเป็นสินค้าไทยทำ เป็นการการันตีได้ส่วนหนึ่งว่าจะสามารถมาช่วยเติมในส่วนที่เรายังขาดอยู่บางส่วน แม้กระทั่งต่างชาติก็ให้ความสนใจในเครื่องจักร ซึ่ง บ.ยูโรเบสท์ ให้ความใส่ใจในมาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนที่จะนำมาต่อยอดร่วมกัน เพื่อจะร่วมก้าวไปสู่สากลและเพิ่มมูลค่าในประเทศด้วย ซึ่งผมเห็นยูโรเบสท์ลักษณะอย่างนี้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับ.

by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัล

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสาขาดังนี้

1.รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัล รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เนื่องจากนำเสนอเครื่อง Spray Dryer ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปอาหาร สมุนไพร สินค้าเกษตรทุกชนิด เช่น นม น้ำตาล น้ำผึ้ง สามารถทำให้กลายเป็นผงได้โดยไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่ติดผนังถังอบแห้ง ถือเป็นการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายุโรปแต่ราคาคนไทย

2.รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3.รางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จัดโดย สสว.

4.รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2558

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ในสาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูปด้วยเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น SLD – 50 HT/CT ของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

5.รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในการประกาศรางวัลการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๕ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 56 เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า (Adding value by agricultural process)

สัมมนาครั้งที่ 56

เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Adding value by agricultural process)

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

ท่านพงษ์ศักดิ์  พิบูลศักดิ์

กรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

by author1 author1

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567

วันหยุด

เทศกาลปีใหม่ 2567

30  ธันวาคม  31 ธันวาคม 1 มกราคม

เปิดทำการปกติ ในวันที่ 2 มกราคม 2567

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอให้ปีใหม่นี้ เป็นปีที่มีแต่ความสุข

www.eurobest.co.th  sales@eurobestmail.com  02-574-2255,081-736-2275

 

by author1 author1

มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2566

มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2566
THAILAND TRACTOR & AGRI-MACHIINERY SHOW 2023
1-11 ธันวาคม 2566 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1-11 December 2023 at Farm Mechatronics Dept., Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus.
– งานแสดงสินค้าเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร อุปกรณ์ระบบน้ำและเทคโนโลยีการควบคุมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
– การสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
– การสัมมนาวิชาการ
– การเจรจาธุรกิจการค้า

เชิญร่วม พิธีเปิด
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย
พร้อมเที่ยวชม งานเกษตร กำแพงแสน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธ.ค. 66
รับฟรีของที่ระลึกได้ที่บูธ
C 1-2
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย 2566
Thailand Tractor and Agri-Machinery Show 2023

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
บูธ C 1-2

HI-SPEED EXTRACTOR
เครื่องสกัดด่วน
HI-NUTRITION EVAPORATOR
เครื่องระเหยข้น
HI-YIELD SPRAY DRYER
เครื่องอบทำผงแห้ง

รับฟรี!! ของที่ระลึกได้ที่บูธ
งานจัดแสดงเริ่ม 1-11 ธ.ค. 66
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน