เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Dryer ) ใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวให้เป็นผงแห้ง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายเป็นละอองฝอยในถังอบลมร้อน เมื่อละอองฝอยได้รับความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นผงแห้ง

ใช้ในการผลิต อาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ เช่น นมผง, มะนาวผง, ขิงผง, แป้งผง, อาหารเสริม, สมุนไพร

มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี และใช้เทคโนโลยีจากยุโรป แต่มีราคาถูกกว่า และมี yield ที่สูงประมาณ 90-98% (จากการทดลองผลิตหญ้าหวานผง )

SPRAY DRYER SDE-5 Euro Workshop

 • เหมาะสำหรับการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วไป
 • สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำด้วยอุปกรณ์ปรับกำลังไฟฟ้า
 • สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้งของผงภายในถังอบแห้ง ด้วยอุปกรณ์ออกแบบพิเศษเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท
 • เพียบพร้อมด้วยวิธีของการพ่นฝอยได้แก่ หัวพ่นแบบลมเป่า และหัวจานเหวี่ยง
spray dryer 5 litre

Spray Dryer SDE-10 EURO 2 

 • ระเหยน้ำ 10 ลิตร/ชม. ที่ 350⁰C
 • เหมาะสำหรับการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วไป
 • สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถปรับอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำด้วยอุปกรณ์ปรับกำลังไฟฟ้า
 • สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้งของผงภายในถังอบแห้ง ด้วยอุปกรณ์ออกแบบพิเศษเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท
 • เพียบพร้อมด้วยวิธีของการพ่นฝอยได้แก่ หัวพ่นแบบลมเป่า และหัวจานเหวี่ยง
spray dryer 10 litre

Spray Dryer SDE – 50 Euro 2

 • ระเหยน้ำ 50 ลิตร/ชั่วโมง ที่ 350 ⁰c
 • สามารถปรับอัตราพ่นได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถควบคุมอุณภูมิใด้อย่างแม่นยำด้วยระบบไฟฟ้า
 • สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง
 • เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า
spray dryer 50 litre

Spray Dryer SDE-100 EURO 2

 • ระเหยน้ำ 100 ลิตร/ชม. ที่ 350⁰C
 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาระดับ SME
 • สามารถปรับอัตราพ่นได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ
 • สามารถควบคุมอุณภูมิใด้อย่างแม่นยำด้วยระบบไฟฟ้า
 • สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง
 • เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า
spray dryer 100 litre

Spray Dryer SDG-150 EURO 2

 • ระเหยน้ำ 100 ลิตร/ชม. ที่ 350⁰C
 • ใช้เงินลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากยุโรป
 • ใช้พลังงานน้อยโดยการใช้แก๊ซหุงต้ม LPG
 • สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวและลมร้อนได้อย่างละเอียด
 • ใช้เตาลมร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • สามารถควบคุมอุณภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง
 • เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า
spray dryer 150 litre

Spray Dryer SDG-500 NF

 • ระเหยน้ำ 500 ลิตร/ชม. ที่ 350⁰C
 • ใช้เงินลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากยุโรป
 • ใช้พลังงานน้อยโดยการใช้แก๊ซหุงต้ม LPG
 • สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวและลมร้อนได้อย่างละเอียด
 • ใช้เตาลมร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูง
 • เพียบพร้อมด้วยวิธีของการพ่นฝอยได้แก่ หัวพ่นแบบลมเป่า และหัวจานเหวี่ยง
spray dryer 500 litre