by sathorn.t sathorn.t

เครื่องสเปรย์ดราย (SPRAY DRYER) คืออะไร?

เครื่องสเปรย์ดราย (Spray Dryer) หรือเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปของเหลวหรือสารละลายให้กลายเป็นผงแห้งโดยการพ่นเป็นละอองขนาดเล็กและปล่อยให้แห้งในอากาศร้อน กระบวนการนี้เหมาะสำหรับการผลิตผงที่มีความละเอียดสูงและรักษาคุณสมบัติของสารได้ดี

กระบวนการทำงานของเครื่องสเปรย์ดรายมีขั้นตอนหลักดังนี้:

  1. การเตรียมสารละลายหรือของเหลว: วัตถุดิบที่เป็นของเหลวจะถูกเตรียมไว้ เช่น น้ำผลไม้, น้ำนม, สารเคมี, หรือยา
  2. การพ่นสารละลาย: สารละลายหรือของเหลวจะถูกส่งผ่านหัวพ่น (Atomizer) เพื่อพ่นเป็นละอองขนาดเล็กเข้าไปในห้องอบแห้ง
  3. การอบแห้ง: ละอองที่ถูกพ่นออกมาจะถูกทำให้แห้งด้วยลมร้อนที่ไหลผ่านห้องอบแห้ง ทำให้น้ำหรือสารละลายระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว
  4. การเก็บรวบรวมผงแห้ง: ผงแห้งที่เกิดขึ้นจะตกลงมาที่ด้านล่างของห้องอบแห้งและจะถูกเก็บรวบรวมในภาชนะเก็บ

ประโยชน์และการใช้งานของเครื่องสเปรย์ดราย:

  • การผลิตอาหาร: ใช้ผลิตนมผง, ผงกาแฟ, ผงซุป, ผงไข่, และอาหารอื่น ๆ ที่ต้องการในรูปแบบผง
  • การผลิตยา: ใช้ผลิตยาผง, วิตามิน, และสารอาหารเสริม
  • การผลิตสารเคมี: ใช้ผลิตผงเคมี, ผงโลหะ, และวัสดุอื่น ๆ

เครื่องสเปรย์ดรายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงโดยรักษาคุณสมบัติของสารให้คงเดิมมากที่สุด

by satit.t satit.t

ต้นกำเนิดของเครื่องสเปรย์ดราย

ต้นกําเนิดของเครื่องสเปรย์ดราย

การทําแห้งแบบพ่นฝอยเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเปลี่ยนของเหลวเป็นผง เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เป็นละอองของอาหารเหลวหรือวัตถุดิบเหลวเปลี่ยนเป็นหยดละอองฝอยซึ่งจะถูกทําให้แห้งเพื่อสร้างผง เครื่องสเปรย์ดรายซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในกระบวนการนี้มีประวัติที่ยาวนานย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

การพัฒนาในช่วงเริ่มต้น
แนวคิดของการทําแห้งแบบพ่นฝอยสามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการทดลองครั้งแรกกับกระบวนการคล้ายการทําแห้งแบบพ่นฝอย ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีการทำการพ่นฝอยอย่างจริงจังจนกระทั้งถึงช่วง ศตวรรษที่ 20 ที่งานในสาขานี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก

นักประดิษฐ์นวัตกรรม
หนึ่งในผู้บุกเบิกในการพัฒนาเครื่องสเปรย์ดรายคือซามูเอลเพอร์ซี่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพอร์ซีได้ทําการทดลองกับ “อุปกรณ์บด” เพื่อทําให้นมแห้ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1920 การทําแห้งแบบพ่นฝอยเริ่มถูกนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ในปี ค.ศ. 1924 เพอร์ซี่พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขาลอยด์คลัฟได้จดสิทธิบัตรวิธีการพ่นแห้งนม วิธีการของพวกเขาคือการฉีดพ่นนมเข้าไปในห้องอุ่นซึ่งจะทำให้นมเกือบแห้งในทันทีทําให้เกิดผงละเอียด นี่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ของการทําแห้งแบบพ่นฝอย

อุตสาหกรรมและความก้าวหน้า
อุตสาหกรรมการทําแห้งแบบพ่นฝอยเริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1930 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์นมผง บริษัทต่างๆ เช่น Dairy Research Laboratories ในสหรัฐอเมริกาและ British Food Manufacturing Industries ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี

การใช้งานที่ทันสมัย
ปัจจุบัน การทําแห้งแบบพ่นฝอยถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ยา และเคมีภัณฑ์ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผง เช่น นมผง กาแฟสําเร็จรูป และรสผง เป็นต้น

บทสรุป
เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าศตวรรษ จากจุดเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไปจนถึงการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เครื่องทําแห้งแบบพ่นได้รับความก้าวหน้าที่สําคัญทําให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน

 

แหล่งอ้างอิง

• Cook, E.M, and DuMont, H.D. (1991) Process Drying Practice, McGraw-Hill, Inc., ISBN 0-07-012462-0
• Encyclopedia.com. (n.d.). Spray Drying. https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/chemistry-general/spray-drying
• Keey, R.B., (1992). Drying of Loose and Particulate Materials 1st ed., Taylor & Francis, ISBN 0-89116-878-8
• Dehydration of foods. (1963). Food Engineering.

by admin admin

การเลือกสเปรย์ดรายเออร์ (Spray dryer)

spray-dryer

ขนาดของเครื่องสเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer)

สเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer) จะวัดขนาดกันที่อัตราการระเหยของน้ำ ที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตจะออกแบบตามการใช้งานในแบบแตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องรุ่น SDE-50 ขนาดอัตราการระเหย 50ลิตรต่อชั่วโมง ที่350องศาเซลเซียส ซึ่งอัตราการระเหยน้ำจะลดลงไปตามอุณหภูมิที่ลดลง เราจำเป็นต้องรู้ลมอุณหภูมิขาเข้า-ขาออก ที่ใช้สเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer) อบทำผงแห้งสำหรับ วัตถุดิบของเรา โดยทั่วไปอุณหภูมิลมขาเข้าที่ใช้กับวัตถุดิบประเภท อาหาร ยา สมุนไพร อยู่ที่170-230องศาเซลเซียส ลมขาออก95-110องศาเซลเซียส ซึ่งระเหยน้ำได้ประมาณ25-30ลิตรต่อชั่วโมง ปริมาณผงที่ได้ขึ้นอยู่ประมาณของแข็งในของเหลว ยกตัวอย่างเช่นนมวัว เข้มข้น10-13% ในน้ำนม100กิโลกรัม มีเนื้อนมของแข็งประมาณ10กิโลกรัม น้ำที่จะต้องทำการระเหยประมาณ90กิโลกรัม ถ้าใช้เครื่องรุ่น SDE-50 ขนาด 50ลิตรต่อชั่วโมง ที่350องศาเซลเซียส โดยตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนขาเข้าที่200องศาเซลเซียส จะใช้เวลาประมาณ 90ลิตร/25ลิตรต่อชม. = 3.6ชั่วโมงในการสเปรย์ดรายอบแห้ง จากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถนำปริมาณของเหลวที่เราป้อน กับชั่วโมงการทำงาน ไปคำนวนหาขนาดเครื่องที่เราต้องการใช้งาน เครื่องสเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer)ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคมีที่มีความทนทานต่อความร้อนได้สูงอาจใช้เครื่องสเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer) รุ่นที่ทำอุณหภูมิได้สูงถึง 600 องศาเซลเซียส ถ้าใช้อุณหภูมิได้สูงขนาดเครื่องสเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer)ก็เลือกใช้ขนาดที่เล็กลงได้ ดังนั้นเราควรทดสอบกับวัตถุดิบของเหลวที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปตรวจสอบอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถทำได้โดยที่ยังสามารถคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ เพื่อเลือกขนาดการลงทุนเครื่องสเปรย์ดรายเออร์(Spray dryer) ได้อย่างเหมาะสม

Read more

by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการระเหยจากน้ำผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำผักคราดหัวแหวน

1.ผักคราดหัวแหวนที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์

1.น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่นำมาแปรรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปสกัดด่วน,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากผักคราดหัวแหวนสด

1.ผักคราดหัวแหวนสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำน้ำสารสกัดเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR เพื่อนำแอลกอฮอล์กลับมาใช้ใหม่

 

 

 

 

 

 

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

 

 

 

 

 

 

6.แล้วนำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้