by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการระเหยจากน้ำผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำผักคราดหัวแหวน

1.ผักคราดหัวแหวนที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปสกัดด่วน,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากผักคราดหัวแหวนสด

1.ผักคราดหัวแหวนสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำน้ำสารสกัดเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR เพื่อนำแอลกอฮอล์กลับมาใช้ใหม่

 

 

 

 

 

 

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

 

 

 

 

 

 

6.แล้วนำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้