เครื่องนับเม็ด (Capsule and Tablet Counting Machine)

นับเม็ดอัด หรือ นับเม็ดแคปซูล บรรจุลงขวด

เครื่องนับเม็ด(Capsule and Tablet Counting Machine) เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่นับเม็ดอัดหรือ นับเม็ดแคปซูล บรรจุลงขวด มีเซ็นเซอร์สำหรับนับเม็ดที่มีความแม่นยำสูง ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพดีและทำงานอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมยา เคมี และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ