เครื่องบรรจุเม็ดแคปซูล (Capsule Filling Machine)

บรรจุผงลงในเม็ดแคปซูล

เครื่องบรรจุแผงแคปซูล (Capsule Blister Packing Machine) เป็นกระบวนการสุดท้ายในการผลิตสินค้าซึ่งจะประกอบไปด้วยการลำเลียงและขึ้นรูปฟิล์มเป็นแผงยาเพื่อใช้สำหรับบรรจุ
แคปซูล หลังจากบรรจุแคปซูลลงในแผงยาที่ขึ้นรูป แล้วซีลปิดด้วยแผงฟิล์มอะลูมิเนียมฟอยล์ ในขั้นตอนสุดท้ายตัวเครื่องจะทำการตัดแผงแคปซูลตามขนาดที่ต้องการ