by satit.t satit.t

พื้นที่ผิวสัมผัสกับการระเหย

พื้นที่ผิว Surface area มีสัมพันธ์ผันตรงกับความสามารถในการระเหย Evaporation

อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่าย ตัวอย่างปริมาณน้ำที่เท่ากันวางในแก้วที่อุณหภูมิเท่ากัน

เปรียบเทียบกับการเทน้ำลงบนพื้น น้ำในแก้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะระเหยหมด แต่หากเทน้ำลงพื้น

น้ำจะระเหยในอากาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งเทลงเป็นบริเวณกว้างยิ่งระเหยได้เร็ว

ทำไมน้ำถึงระเหยได้เร็วขึ้นเมื่อเทน้ำลงพื้น?

การเทน้ำทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศ สัมผัสกับความร้อน ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่ที่มากขึ้นจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานได้มากขึ้น

การได้รับพลังงานของโมเลกุลที่มากพอจะทำให้โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหี่ยวจากกัน

เมื่อโมเลกุลน้ำหลุดจากการยึดเหนี่ยวทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

หลักการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหย ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรในหลากหลายการใช้งาน

ในเครื่องสเปรย์ดราย Spray dryer ใช้การฉีดพ่นของเหลวให้การเป็นละอองฝอยเล็กๆ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสกับลมร้อน

ในเครื่องระเหยฟิล์มบาง Falling film evaporator ของเหลวจะไหลผ่านท่อหรือแผ่นโลหะจำนวนมาก ทำให้ของเหลว

ได้รับความร้อนผ่านผิวโลหะเกิดการไหลเป็นฟิล์มบาง ทำให้สามารถระเหยได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานความร้อน

หากใช้การให้ความร้อนแบบถังต้ม Boiling tank แบบเดิม ต้องใช้พลังงงานความร้อนสูงกว่าหลายเท่า

พลังงงานความร้อนที่มาก หมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาก

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจที่จะบอกว่าธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่

การเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการสเปรย์นั้น นอกจากเครื่องสเปรย์ดรายยังมีการนำการสเปรย์มาใช้อีกหลากหลายฟังชั่น

by satit.t satit.t

ใช้งานเครื่องสเปรย์ดรายมีมากกว่าการปรับอุณหภูมิ

แน่นอนการตั้งค่าเครื่องสเปรย์ดรายอุณหภูมิเป็นเรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึง

หากเลือกอุณหภูมิไม่เหมาะสมอาจทำให้ผงไม่แห้ง หรือทำให้ผงไหม้

ในหลายครั้งที่เกิดเหตุการณืที่ตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากัน แต่ป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดรายคนละเครื่อง

แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์จากการสเปรย์ดรายที่เหมือนกัน

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวเครื่องคืออุณหภูมิของจุดๆหนึ่งในตัวเครื่อง

ไม่ใช่อุณหภูมิความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ หรือพูดอีกนัยนึงคือไม่ใช่ปริมาณความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ

ส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยนอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของตัวเครื่อง

ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น หัวฉีดพ่นฝอย ปั๊มป้อนของเหลว ปริมาณการป้อน ปริมาณลมร้อน ความเร็วลม

การฉีดพ่นฝอยละอองที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสเปรย์ดรายที่แตกต่าง

การป้อนของเหลวที่มากเกินไปทำให้ผงไม่แห้ง หรือน้อยเกินอาจไม่ได้เป็นลักษณะผงที่ดี

ปริมาณลมร้อนที่แตกต่างจะทำให้การระเหยแห้งสเปรย์ดรายแตกต่าง แม้ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เท่ากัน

หากสแกนความร้อนภายในตัวเครื่องสเปรย์ดรายเราจะเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเครื่องสเปรย์ดรายนั้น

มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีอุณหภูมิที่เท่ากันเป็นระนาบเดียวกันหมด

เราต้องควบคุมพลังงานความร้อนที่ของเหลวละอองได้รับที่พอเหมาะ

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีเซ็นเซอร์ที่ทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรควบคุมส่วนนี้ได้

ดังนั้นนอกจากอุณหภูมิแล้วเราต้องควบคุมปริมาณของลมร้อนให้ได้ค่าที่เหมาะสมด้วย

by satit.t satit.t

ความท้าทายในการสร้างเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็ก

เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กในระดับแล็ปทดลอง มีความจำเป็นต่องานวิจัยหลายส่วน

วัตถุดิบบางชนิดเป็นของหายาก หรือมีราคาสูง หรือผลิตได้ยาก

เพราะฉะนั้น การที่จะนำวัตถุดิบมาสเปรย์ดรายจำเป็นต้องใช้เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กมาก

หากนำวัตถุดิบป้อนเข้าเครื่องในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องสเปรย์ดราย

จะทำให้ผงแห้งจากการทำให้แห้งด้วยสเปรย์ดรายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

การออกแบบเครื่องเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กขนาดเล็กนั้นมีความยากอยู่หลายส่วน

อันดับแรก การพ่นฝอยปริมาณน้อยมาก น้อยกว่า1ลิตรต่อชั่วโมง

หัวฉีดแรงดันต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันปั๊มน้ำผ่านหัวฉีด หากวัตถุดิบเหลวน้อยเกินจะไม่สามารถปั๊มออกไปได้

จึงต้องหาวิธีอื่นในการทำให้ของเหลวสามารถพ่นละอองฝอยได้

อันดับที่สอง ขนาดถังอบแห้งที่เล็กทำให้ละอองของเหลวจะถูกพ่นไปติดกับผิวถังด้านใน

หากของเหลวไปเกาะตามขอบถังอบจะทำให้การสเปรย์ไม่ออกมาเป็นผงแห้งที่ดี

อีกทั้งการไปติดอยู่ในขอบถังอบแห้งนานจะทำให้วัตถุดิบสัมผัสกับความร้อนนานเกินไปจนอาจเสียได้

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทำให้ตัวถังใหญ่เกินไปได้เพราะจะทำให้ความร้อนไม่ทั่วถึง

by satit.t satit.t

ทำไมไม่บด ทำไมถึงต้องใช้เครื่องสเปรย์ดราย

การแปรรูปให้เป็นผงของสมุนไพรแบบพื้นฐานที่สุด คือการบดให้ละเอียด หลังจากการตากแห้ง

หากเราสังเกตุดูสมุนไพรอย่างถั่งเช่า มีราคาที่ต่างกันอย่างในแบรนด์ต่างๆ

คนทั่วไปที่ไม่ทราบข้อมูลเบื้องหลังจะเข้าใจว่าสินค้าบางตัวดูจะแพงเกินไปมาก

เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่เท่าๆกัน ราคาสูงกว่าเป็นสิบเท่าตัว

นอกจากแหล่งที่มาของถั่งเช่าตัววัตถุดิบที่ส่งผลต่อราคาแล้ว ซึ่งการแปรรูปก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน

สารอาหารที่มีคุณค่าที่ได้อย่าง คอร์ไดเซปิน และอะดิโนซีน ที่มีในถั่งเช่าคือส่วนประกอบที่เราต้องการบริโภค

ซึ่งการแปรรูปด้วยการอบบดให้เป็นผงจะมีส่วนประกอบของสาร คอร์ไดเซปิน และอะดิโนซีน มีจำนวนน้อยกว่ามาก

เมื่อเทียบกับการนำถั่งเช่ามาผ่านกระบวนการสกัดสารสำคัญแล้วจึงแปรรูปให้เป็นผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

การบริโภคถั่งเช่าสกัด กับถั่งเช่าอบบดจึงให้ผลลัพธ์ต่อร่างกายต่างกันมหาศาล ด้วยปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน

การทานถั่งเช่าสกัดคุณภาพสูงเพียง 1 แคปซูล อาจได้ผลมากกว่าถั่งเช่าอบบด 10 แคปซูล

หลักการสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบเป็นของเหลวก่อนแปรรูปเป็นผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

มีการนำมาใช้อุตสาหกรรมอาหารเสริม และยา เป็นจำนวนมาก

หากเราขาดวิตามินซี เราจะเลือกทานส้ม 10 ลูก หรือวิตามินซีเม็ดเดียว

การสกัดสารสำคัญเพื่อได้สารที่ต้องการช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

นอกจากการทานส้ม 10 ลูกที่ไม่สะดวกแล้ว ยังได้สารอย่างอื่นที่เราอาจไม่ต้องการอีกด้วย

น้ำตาลมีปริมาณมากในส้ม และผลไม้อีกหลายชนิด การทานอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่ามาก

เนื่องจากความง่ายในปริมาณที่น้อยแต่เข้มข้น และยังพุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญที่เราต้องการจริงๆ

เมื่อร่างกายขาดวิตามิน หรือสารอาหารบางอย่างการบริโภคอาหารเสริมสกัดช่วยให้เราสามารถได้รับ

สารสำคัญส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ปริมาณการบริโภคที่เหมาะสมควรปรึกษาแพทย์ก่อน

by satit.t satit.t

Drying การทำให้แห้ง

Drying การทำให้แห้งคือการนำน้ำ หรือความชื้นออก

การทำให้แห้งมีหลายวิธีการ วิธีการหลักที่ใช้กันได้แก่ การระเหย การกลั่นตัว การระเหิด

การระเหย Evaporation เป็นแพร่หลายที่สุดเนื่องด้วยต้นทุนการแปรรูปที่ต่ำ

เริ่มจากง่ายสุดและถูกที่สุด คือการตากไว้ ให้ความชื้นแปรสภาพเป็นไอตามอากาศ เหมือนการตากผ้าให้แห้ง

ข้อดีคือต้นทุนที่ต่ำ ข้อจำกัดคือความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม หากมีฝนตก หรือความชิ้นในอากาศมาก

นอกจากจะแห้งช้า ยังอาจจะทำให้มีความชื้นสูงขึ้น ในประเทศที่มีฝนตกตลอด ไม่เหมาะกับการทำให้แห้งด้วยการตาก

ในเครื่องจักรหลากหลายได้ใช้หลัการระเหยมาออกแบบเครื่อง เช่น สเปรย์ดราย spraydryer เครื่องระเหยข้นฟิล์มบาง falling film evaporator

โดยที่เครื่องจักรเหล่านี้จะใช้แหล่งความร้อนที่สามารถควบคุมได้ เพื่อมาตอบโจทย์การผลิตที่เชื่อถือได้

ในเครื่องสเปรย์ดรายใช้ความร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างแก๊สLPG

ในเครื่องระเหยข้นฟิล์มบางใช้ไอน้ำแรงดันให้ความร้อนในระบบปิดที่มีความดันต่ำ

การทำให้แห้งด้วยการระเหยมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาออกแบบตามฟั่งชั่นการใช้งาน

การแปรรูปของเหลวน้ำนมให้กลายเป็นผงในเครื่องสเปรย์ดรายง

การอบวัตถุดิบให้แห้งอย่างใบชา หรือสมุนไพร ในเครื่องอบแห้งแบบตู้อบ

การกลั่นตัว Condensation คือการดึงความชื้นออกด้วยความเย็น

ความเย็นจะทำให้น้ำกลั่นตัวเป็นสถานะของเหลว แล้วจึงนำของเหลวออกจากระบบ

การทำให้แห้งด้วยการลั่นถูกนำมาใช้ในเครื่องลดความชิ้นในอากาศ

ในสถานที่ปฎิบัติการเช่นห้องทดลอง จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไม่พึงประสงค์

การะเหิด Sublimation การแปลงสถานะจากของแข็งเป็นไอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเช่น น้ำแข็งแห้ง การบูร เมนทอล ที่มีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง

ที่แปลสภาพเป็นไอในอุณหภูมิที่เหมาะสม

by satit.t satit.t

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ SPRAY คือการพ่นฝอยของเหลว เหมือนกับสเปรย์ของสีกระป๋อง หรือสเปรย์ฉีดผม

การพ่นฝอยของเหลวผ่านรูเล็กๆด้วยแรงดันที่เหมาะสม ทำให้ของเหลวเป็นละอองเล็กๆ

การพ่นฝอยทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสของเหลวมากขึ้น และอนุภาคของเหลวมีขนาดที่เล็กลงมหาศาล

ดราย DRY แปลตรงตัวคือแห้ง DRYER คือเครื่องอบแห้ง การอบแห้งประกอบด้วยความร้อนและอากาศ

นำพาของเหลว และความชื้น ออกจากวัตถุดิบของที่นำมาอบแห้ง

เหมือนกับการเป่าผมเปียกๆให้แห้ง

สเปรย์ดราย SPRAYDRY รวมกันเป็นการพ่นของเหลวเป็นละอองฝอยเล็ก และทำให้แห้งด้วยลมร้อน

 

ทำไมต้องสเปรย์ก่อนทำให้แห้ง?

ของเหลวที่ทำให้แห้งด้วย ตู้อบ หรือ กระทะ จะแห้งเป็นก้อน หรือชิ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและภาชนะที่ใส่ เหมือนผลไม้กวน

การสเปรย์ก่อนการอบแห้งจะทำให้วัตถุดิบที่ได้แปรสภาพเป็นผงแห้งละเอียด

การทำผงแห้งละเอียดเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ไหลตัวได้ง่าย ไม่งั้นจะไม่สามารถพ่นสเปรย์เป็นละอองได้

ของเหลวที่สเปรย์ได้ เช่น นม น้ำขิง น้ำสมุนไพร น้ำกาแฟ น้ำชา น้ำถังเช่า ยาเหลว

การเเปรรูปเป็นผงทำให้ความชื้นต่ำ ทำให้อายุเก็บได้นานขึ้น ทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดดอกเก๊กฮวยแห้ง

ขั้นตอนการสกัดดอกเก๊กฮวยแห้ง


1.ดอกเก๊กฮวยที่นำมาแปรรูป

2..แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว


3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดเก๊กฮวยที่ได้

by author1 author1

ดอกเก๊กฮวย

ดอกเก๊กฮวย

ดอกเก๊กฮวย หรือจวี๋ฮัว มีหลายสายพันธุ์ สายพันธุ์หลักที่ใช้เป็นยา คือ สีขาว Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. หรือ Chrysanthemum morifolium Ramat. ตระกูล Asteraceae และส่วนสายพันธุ์ดอกสีเหลือง Dendranthema indicum L. หรือ Chrysanthemum indicum L .

แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n75.php

การเก็บดอกเป็นยา จะเก็บเมื่อปลายฤดูใบไม้ร่วง และช่วงต้นของฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ชนิดนี้บาน นำมาตากในที่ร่วมจนแห้ง คุณสมบัติประจำตัว คือ มีกลิ่นฉุน ขม และ รสหวาน มีความเย็น มีผลโดยตรงต่อปอด และ ตับ การออกฤทธิ์ ขับไล่ลม (วาตะ) ความร้อน ช่วยขจัดความร้อนหรือไฟออกจากตับ อันจะมีผลช่วยในการรักษาโรคทางตา และขจัดสารพิษออกจากร่างกาย

แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n75.php

สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์

 1. ใช้รักษาโรคทางร่างกายภายนอกหรือนอกอวัยวะ เนื่องมาจากลม และความร้อน
 2. ใช้สำหรับอาการตาบวม แดง และปวดตา ตามองไม่ชัด หรือเบลอ และอาการอ่อนแรง
 3. ใช้สำหรับการมึนศีรษะ และปวดหัว สามารถใช้ร่วมกับ โกฐสอ และอื่น ๆ
 4. กรณีเป็นฝีเป็นหนอง บวมและเป็นพิษ อาจใช้ดอกสด แล้วนำมาบดผสมน้ำ แล้วดื่ม แล้วนำกากมาพอก

 

 

ตำรายาเวียตนามกล่าวถึง เก๊กฮวยจีนดอกสีขาวว่า ใช้เหมือนดอกสีเหลือง

มีประโยชน์ต่อเลือด และการไหลเวียนเลือด ให้พลังชีวิต ดอกใช้ในการแก้หวัด ปวดหัวและตาอักเสบ ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในการรักษาผมร่วง หรือทำให้ไม่เปลี่ยนเป็นสีเทา

สรุปการใช้เก๊กฮวย แก้หวัด แก้ร้อนใน แก้อาการตาเจ็บ ตาบวม ขนาดการใช้ ใช้ดอกแห้ง ประมาณ ๕-๙ กรัม ต้มกิน หรือทำเป็นชา ต้มดื่มในปริมาณที่เหมาะสม

แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n75.php

 

แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n75.php

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

 • สำหรับดอกเก๊กฮวยจะที่นำมาใช้ ควรเป็นดอกสีขาวหรือดอกสีเหลือง
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร การดื่มชาเก็กฮวยอ าจทำให้เกิดกรดในกระเพาะเพิ่มมากขึ้น
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย หรือมีอาการท้องเสียง่าย ควรดื่มน้ำเก๊กฮวยในปริมาณที่พอเหมาะ
 • เก๊กฮวยเป็นพืชในวงศ์เดียวกับเบญจมาศ ผู้ที่มีอาการแพ้พืชตระกูลนี้มีแนวโน้มแพ้เก๊กฮวยได้เช่นกัน
 • เก๊กฮวยอาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิด ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเก๊กฮวย
 • น้ำมันที่ได้จากการสกัดดอกเก๊กฮวย จะประกอบด้วยสารไพรีทรัม (Pyrethrum) ซึ่งเหมือนสารประกอบในยาฆ่าแมลง ดังนั้นจึงควรใช้น้ำมันชนิดนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะการสัมผัสโดนโดยตรงหรือใช้เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง ปาก ตา และจมูกได้

 

แหล่งที่มา : https://www.disthai.com/16963821

by author1 author1

กวาวเครือขาว

กวาวเครือขาวกับสรรพคุณบำรุงสุขภาพผู้หญิง

กวาวเครือขาว  (Pueraria Mirifica) เป็นพืชที่พบได้ในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกวาวเครือขาวที่พบในท้องตลาด มักเป็นกวาวเครือขาวสกัดในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามของผู้หญิง ผู้ขายมักโฆษณาว่าอาหารเสริมกวาวเครือขาวช่วยลดอาการวัยทองและอีกหลายสรรพคุณ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์

กวาวเครือขาว  มีสารเคมีธรรมชาติที่ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศของผู้หญิง ผู้ขายหรือแพทย์แผนโบราณบางส่วน จึงเชื่อว่าพืชสมุนไพรชนิดนี้ช่วยบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนและบำรุงสุขภาพผู้หญิงได้ แต่ในมุมของแพทย์แผนปัจจุบัน สารเคมีที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจเกิดความเสี่ยงบางอย่างได้

กวาวเครือขาวเพิ่มขนาดหน้าอกได้จริงหรือ ?

โดยผู้ขายอนุมานจากส่วนประกอบของกวาวเครือขาว ที่เรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ที่ทำหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย เพราะเดิมทีการเจริญเติบโตของขนาดหน้าอกในเด็กผู้หญิงวัยเจริญมีผลส่วนหนึ่งมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายที่เพิ่มขึ้น แต่โดยธรรมชาติหน้าอกจะหยุดขยายเมื่ออายุ 18 ปี

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประโยชน์ของกวาวเครือขาวต่อสุขภาพผู้หญิง

บรรเทาอาการในวัยหมดประจำเดือน

ร่างกายของผู้หญิงวัยหมดประเดือน จะผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนบางชนิดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน  (Estrogens)  ซึ่งภาวะขาดฮอร์โมนในวัยหมดประเดือน อาจทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย ช่องคลอดแห้ง และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดยอาการเหล่านี้ส่งผลต่อทั้งสภาพร่างกายและอารมณ์ รวมถึงการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

การศึกษาขนาดเล็กชิ้นหนึ่งได้ทดสอบสรรพคุณของกวาวเครือขาวในการช่วยบรรเทาอาการจากภาวะหมดประเดือนในผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกจำนวน 52 คน โดยให้ผู้เข้ารับการทดลองรับประทานอาหารเสริมกวาวเครือขาวติดต่อกัน 6 เดือน ผู้ทดลองใช้ Climacteric Scale เป็นเกณฑ์วัดค่าอาการของภาวะหมดประจำเดือน หากค่ามากแสดงว่าอาการมีความเข้มข้นหรือรุนแรง

ภายหลังการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีคะแนนตาม Climacteric Scale ลดลง เมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการทดลอง ผู้ทดลองจึงคาดว่ากวาวเครือขาวสกัดในรูปแบบอาหารเสริมอาจส่งผลดีต่อภาวะหมดประจำเดือนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

นอกจากสรรพคุณในการบรรเทาอาการภาวะหมดประจำเดือนโดยรวมแล้ว นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าด้วยฤทธิ์ของไฟโตเอสโตรเจนอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและภาวะหลังหมดประจำเดือน (Postmenopause) ได้

 

ความเสี่ยงที่ควรทราบและวิธีใช้กวาวเครือขาวให้ปลอดภัย

 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อาหารเสริมกวาวเครือขาว โดยแจ้งโรคประจำตัว ยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหืด โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคไมเกรน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเอสแอลอี (SLE) และผู้ที่รักษาโรคด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัดหรือฮอร์โมนทดแทน เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงและเป็นอันตรายได้
 • คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก ควรหลีกเลี่ยงการใช้อาหารเสริมกวาวเครือขาว
 • หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาวทุกประเภทที่โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาวที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากอย.เสมอ และตรวจสอบเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของทางหน่วยงานเพื่อป้องกันสินค้าที่สวมเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com

by author1 author1

กรดยางออแกนิก

กรดยางออแกนิก นวัตกรรมใหม่ไม่กัดคน

ได้เป็นอย่างดี นอกจากราคาจะถูกกว่าแล้ว ยังมีความปลอดภัยกว่าด้วยการใช้กรดส้มยาง หรือ กรดแอซิติก กรดฟอร์มิก กรดกำมะถัน เพื่อให้น้ำยางแข็งตัวก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง ยางแผ่น เป็นเรื่องที่เกษตรกรชาวสวนยางรู้จักใช้กันมานาน แต่ก็ยังมีปัญหาราคาแพง กรดส้มยางมีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้โดยไม่ระมัดระวัง กรดส้มยางมีสิทธิ์กระเด็นเข้าตาทำให้บอดได้ หากราดพลาดไปโดนหน้ายางจะกลายเป็นตายนึ่ง กรีดยางไม่ได้ กรดส้มหกไหลลงพื้นดินทำให้ต้นยางรากเน่าตาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มเกษตรไทยไชโย ภาคตะวันออก ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ผลิตกรดออแกนิก ที่สามารถใช้แทนกรดน้ำส้ม

 

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content/449235

นายประมุข เวชย์สกล นักวิชาการกลุ่มเกษตรไทยไชโย เผยว่า ได้ใช้เวลาคิดค้นกรดตัวนี้มากว่า 2 ปี และจากการนำไปทดสอบใช้งานจริง หยดลงถ้วยน้ำยาง 24 ซีซี หรือ 3 ช้อนแกงต่อน้ำยาง 1 ถ้วย 300 ซีซี กวนให้เข้ากัน ไม่ต้องปาดฟองอากาศออก ทิ้งไว้ให้จับตัวเป็นก้อน ปรากฏว่า น้ำยางแข็งตัวไว ก้อนยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย นำไปแขวนไว้บนราวให้แห้งประมาณ 7-10 วัน คุณสมบัติไม่ต่างจากการใช้กรดน้ำส้มแบบเดิมทุกประการ

 

แต่ความปลอดภัยมีมากกว่า สังเกตได้จากกรดออแกนิกไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่รุนแรงกับจมูก และเมื่อยางแข็งตัว เกษตรกรสามารถใช้มือเปล่าไล่บิดน้ำทิ้งใต้โคนต้นได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าต้นยางจะเสียหาย ขี้ยางไม่มีกลิ่นเหม็น

และที่เห็นได้ชัดเจน สามารถนำกรดออแกนิกมาราดมือได้โดยไม่มีอันตราย ไม่รู้สึกแสบคันแต่อย่างใด ไม่เหมือนกรดส้มยางแบบเดิมที่ราดแล้วจะเกิดแสบคันและพุพองตามมา อีกทั้งเมื่อนำยางก้อนถ้วยไปทำเป็นยางแผ่นก็ไม่ทำความเสียหายให้กับเครื่องมือรีดยาง

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content/449235

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content/449235