by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ท่านอลงกรณ์   พลบุตร   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาสัมมนาเชิงวิชาการ  ร่วมกับเครือข่าย ศภ.8 กสอ./กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ/กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร/สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี/สภาเกษตรแห่งชาติ/สมาคมเครื่องจักรกลไทย/มทร.ธัญบุรี/สกท.   ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ข่าวกิจกรรม: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติภารกิจแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ       การเปิดสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” พร้อมทั้งฟังบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” จัดโดย บจ.ยูโรเบทส์เทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน   ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

**แหล่งที่มา**  FTI PT news

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

หนังสือรับรอง MiT

หนังสือรับรอง MiT

 

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-2

ผลิตโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125550046180

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผลถึง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

(Made in Thailand : MiT) คือ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ประโยชน์ของการรับรอง MiT
1. สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
2. สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

แหล่งที่มา https://www.fti.or.th/mit/

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

มะม่วงและประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ

มะม่วงและประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ

มะม่วง เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดี รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ให้พลังงานสูง เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโพแทสเซียม เส้นใยอาหาร และวิตามิน หลายคนเชื่อว่ามะม่วงอาจมีคุณสมบัติต้านเบาหวาน มะเร็ง การอักเสบ การติดเชื้อต่าง ๆ และต้านสารอนุมูลอิสระได้

 

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com/

มะม่วงนับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากชนิดหนึ่ง จึงมีปริมาณ

น้ำตาลสูงตามไปด้วย แต่ผลไม้ที่มีรสหวานจะมีเส้นใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ทำให้ความหวานของมะม่วงแตกต่างจากความหวานของน้ำตาลทรายขาวที่ผ่านกระบวนการฟอก มะม่วงนับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากชนิดหนึ่ง จึงมีปริมาณ

ประโยชน์ของมะม่วงมีหลักฐานทางการแพทย์บางส่วนกล่าวถึงประโยชน์ของมะม่วงไว้ ดังนี้

  • มะม่วงอุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซี
  • มะม่วงมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหาร
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านการอักเสบ
  • มะม่วงกับคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลในเลือด
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านมะเร็ง
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

รับประทานมะม่วงอย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานมะม่วงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 2 หน่วยบริโภค หรือประมาณ 160 กรัม โดยปริมาณผักและผลไม้ที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน คือ 400 กรัม ผู้บริโภคอาจรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย หรือผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น กล้วย แอปเปิ้ล ส้ม เบอร์รี่ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมะม่วง ผลไม้ที่มีรสหวาน หรือผลไม้ที่ประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com/

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบเครื่องจักรให้กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้บริจาคเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ(ROTARYEVAPORATOR) รุ่น   RVP-0.5E   มูลค่า 224,700 บาท   จำนวน  1 เครื่อง  ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1 ในวันอังคารที่26 มกราคม 2564   ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1  ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

by admin admin ไม่มีความเห็น

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดได้รับรางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

ประเภทจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

by admin admin ไม่มีความเห็น

ส่งมอบเครื่องสกัด ณ องค์การเภสัชกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2563

ส่งมอบเครื่องสกัดแบบมีใบกวน ขนาด 500 ลิตร  ณ องค์การเภสัชกรรม

เจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องจักร

ประตูทางเข้าใหญ่ไม่พอ จำเป็นต้องถอดประตูออกก่อนนำเข้าติดตั้ง

หม้อเก็บวัตถุดิบสแตนเลสเกรด SUS-304 Food Grade