by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 57 “การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

สัมมนาครั้งที่ 57

“การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

นายวันนี  นนท์ศิริ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการ

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

คูปองเงินสด 2,000-5,000 บาท

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 56 เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า (Adding value by agricultural process)

สัมมนาครั้งที่ 56

เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Adding value by agricultural process)

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

ท่านพงษ์ศักดิ์  พิบูลศักดิ์

กรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

 

by author1 author1

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่กรุณามาเยี่ยมชม โรงงานของสมาชิก พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้า เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

 

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 55 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น FOOD PROCESSING TECHNOLOGY TO GET MORE VALUE

สัมมนาครั้งที่ 55

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น
(FOOD PROCESSING TECHNOLOGY TO GET MORE VALUE)

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

ดร.วรวิทย์  จิรัฐิติเจริญ

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

by author1 author1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

โดย ดร.เจนจิรา ผกาวัลย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

เรื่อของเครื่องจักรแปรรูปอาหารและยา Hi-Speed Extractor Hi-Yield Spray Dryer และ Hi-Nutrition Evaporator

วันพุธ ที่ 9 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by author1 author1

ประกาศ บริษัทฯ แจ้งวันหยุดทำการ

ประกาศ
บริษัทฯ แจ้งวันหยุดทำการ
วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 66 – วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 66
เปิดทำการปกติ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ : แผนก PD ทำงานวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 66 หยุดวันอาทิตย์ที่ 30 ถึง วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 66

by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 54 “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)”

สัมมนาครั้งที่ 54
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (INNOVATIVE FOOD PROCESSING)

วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บจก,ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สัมมนา ครั้งที่ 54

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 15.30 น.

จัดทำโดย – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จ.สุพรรณบุรี

– กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

– บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

– และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

ฟรี! คูปองเงินสด 2,000-5,000฿

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

แฟกซ์. 02-9817856

081-7362275

081-8072275

093-1402275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th

by author1 author1

งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักร และการเกษตร

งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักร และการเกษตร

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565

 

by author1 author1

งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร และการเกษตร

งานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร และการเกษตร

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565

by author1 author1

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19
และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19
Thailand Herbal Expo 2022
“สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย”
.
📣ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ อาคาร 11 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6
ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
.
********************
.
1. รูปแบบการจัดงาน : Hybrid Exhibition ประกอบด้วย On Site และ Online
.
2. กิจกรรมภายในงาน :
🟢โซนแสดง Innovation ประกอบด้วย
1) Business Matching และแสดง R&D ปรึกษาหารือ เจรจาธุรกิจ และแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทุกระดับ
2) Showcase เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วม showcase
3) Innovation แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ
🔸️Beauty & Cosmetic Wellness
🔸️Ganja
🔸️Food & Beverage
4) นิทรรศการ
🔸️Beauty & Cosmetic Wellness
🔸️Ganja UNESCO World Integral Heritage
🔸️อาหารไทย อาหารเป็นยา (ลานเมือง)
.
🟢โซน Wisdom ประกอบด้วย
1) นิทรรศการ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ให้บริการ สาธิตโดยหมอพื้นบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ แสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
2) นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย เช่น การเหยียบเหล็กแดง และการนวดน้ำมันลังกาสุกะ
3) กาดมั่ว สาธิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
.
🟢โซน Service ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
.
🟢โซนวิชาการ
🔸️การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อประชุมวิชาการ Plenary 3 หัวข้อ Symposium 10 หัวข้อ
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6
🔸️การประกวดผลงานวิชาการประจำปี
นำเสนอผลงงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
🔸️อบรมตลอดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรี จำนวน 27 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Onsite ในห้องฟินิกซ์ 2-6 & ผ่านระบบ Facebook Live
.
🟢โซนเวทีกลาง (Main Stage) : กิจกรรมพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอีกมากมาย
.
🟢 โซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน
.
ฟรีตลอดทั้งงาน
🔺️ชมนิทรรศการ : ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.
🔺️ประชุมวิชาการประจำปี : ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.
🔺️อบรมตลาดความรู้ : ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.
🔺️แจกกล้าไม้ และกล้าไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ แจกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลุ้นรางวัลมากมาย
.
********************
.
ติดตามที่
🌏 website : https://natherbexpo.dtam.moph.go.th/index.php?lang=th
👍 FB : https://www.facebook.com/natherbexpo
📲โทรศัพท์ : 021495649
#มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19