by author1 author1

กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนากัญชาพารวยครั้งที่ 49 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย สถานประกอบการเครือข่าย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย องค์การเภสัช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา กองพัฒนาเกษตรอุสาหกรรม กสอ. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มไบโอเทคสภาอุตสาหกรรม และสมาคมนักข่าวปทุมธานี เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนแปรรูปและสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาใช้เป็นยารักษาโรคโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ด้านนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมาครั้งนี้ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อแปรรูปสินค้าการเกษตร ซึ่งกลุ่มส่งเสริมอุสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ้นค่าเกษตรและมีการจัดตั้งกองเกษตรอุสาหกรรมที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เรื่องของการขยายเครือข่ายและการตลาดที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรการแปรรูปสิ้นค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น เครื่องสเปรย์ดราย เครื่องฟรีซดราย ซึ่งในวันนี้จะเป็นหัวข้อของพืช 3 ก. คือ กัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งต่อไปจะเป็นพืชที่สำคัญของประเทศ

โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญให้ความรู้ โดย นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหารบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า โครงการกัญชาพารวย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการสกัด กัญชง กัญชาและกระท่อม เพื่อให้เป็นลักษณะสารสำคัญที่บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยได้ให้ความรู้ทางด้านเครื่องจักรที่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร มูลค่าในการตลาดว่าขายได้ในราคาเท่าไรและการคืนทุนภายในกี่ปี และทางบริษัทเราได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งและพ่นฝอย คือ เครื่องสเปรย์ดราย เป็นต้น ส่วนเรื่องกัญชา กัญชง ที่กำลังเด่นในตอนนี้ ทางบริษัทฯก็ได้ทำเครื่องจักรเพื่อมารองรับการสกัดในทางการแพทย์ไว้แล้วในการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น สกัดเป็นสารเข้มข้น เป็นผง หรือบรรจุแคปซูล สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลป เพื่อการใช้ในการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีทั้งเครื่องที่ขนาดเล็กจนไปถึงเครื่องขนาดที่ใหญ่ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทฯรับจ้างผลิตด้วยเพื่อลูกค้าและหน่วยงานใดที่ยังไม่พร้อมซื้อเครื่องจักรที่มีสินค้าและพร้อมจะผลิต


 

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 081-807-2275 หรือเข้าไปที่ www.eurobest.co.th

แหล่งที่มาทั้งหมด
ปทุมธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุสาหกรรมเปิดสัมมนา กัญชาพารวยเพื่อการแปรสินค้าการเกษตร – หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ (5forcenews.com)

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ท่านอลงกรณ์   พลบุตร   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาสัมมนาเชิงวิชาการ  ร่วมกับเครือข่าย ศภ.8 กสอ./กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ/กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร/สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี/สภาเกษตรแห่งชาติ/สมาคมเครื่องจักรกลไทย/มทร.ธัญบุรี/สกท.   ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ข่าวกิจกรรม: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติภารกิจแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ       การเปิดสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” พร้อมทั้งฟังบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” จัดโดย บจ.ยูโรเบทส์เทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน   ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

**แหล่งที่มา**  FTI PT news

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

หนังสือรับรอง MiT

หนังสือรับรอง MiT

 

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-2

ผลิตโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125550046180

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผลถึง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

(Made in Thailand : MiT) คือ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ประโยชน์ของการรับรอง MiT
1. สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
2. สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

แหล่งที่มา https://www.fti.or.th/mit/

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

มะม่วงและประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ

มะม่วงและประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ

มะม่วง เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดี รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ให้พลังงานสูง เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโพแทสเซียม เส้นใยอาหาร และวิตามิน หลายคนเชื่อว่ามะม่วงอาจมีคุณสมบัติต้านเบาหวาน มะเร็ง การอักเสบ การติดเชื้อต่าง ๆ และต้านสารอนุมูลอิสระได้

 

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com/

มะม่วงนับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากชนิดหนึ่ง จึงมีปริมาณ

น้ำตาลสูงตามไปด้วย แต่ผลไม้ที่มีรสหวานจะมีเส้นใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ทำให้ความหวานของมะม่วงแตกต่างจากความหวานของน้ำตาลทรายขาวที่ผ่านกระบวนการฟอก มะม่วงนับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากชนิดหนึ่ง จึงมีปริมาณ

ประโยชน์ของมะม่วงมีหลักฐานทางการแพทย์บางส่วนกล่าวถึงประโยชน์ของมะม่วงไว้ ดังนี้

  • มะม่วงอุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซี
  • มะม่วงมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหาร
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านการอักเสบ
  • มะม่วงกับคุณสมบัติลดระดับน้ำตาลในเลือด
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านมะเร็ง
  • มะม่วงกับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

รับประทานมะม่วงอย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานมะม่วงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 2 หน่วยบริโภค หรือประมาณ 160 กรัม โดยปริมาณผักและผลไม้ที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน คือ 400 กรัม ผู้บริโภคอาจรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย หรือผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น กล้วย แอปเปิ้ล ส้ม เบอร์รี่ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมะม่วง ผลไม้ที่มีรสหวาน หรือผลไม้ที่ประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com/

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบเครื่องจักรให้กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้บริจาคเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ(ROTARYEVAPORATOR) รุ่น   RVP-0.5E   มูลค่า 224,700 บาท   จำนวน  1 เครื่อง  ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1 ในวันอังคารที่26 มกราคม 2564   ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1  ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

by admin admin ไม่มีความเห็น

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดได้รับรางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

ประเภทจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี