Reactor tank/ Mixing tank/ Heating tank/ Boiling tank/ Cooling tank/ Ice bank/ Agitator

ถังต้มกวนอุตสาหกรรม แบบให้ความร้อนด้วย ฮีทเตอร์ไฟฟ้า, ไอน้ำจากบอยเลอร์, หัวพ่นเตาแก๊ส

Hot oil tank   ถัง3ขั้น ล้อมรอบด้วยน้ำมันร้อน บุด้วยฉนวนกันร้อน

Dimple plate jacket exchanger ลักษณะโครงสร้างพิเศษที่มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี ถัง3ชั้น บุด้วยแผ่นสแตนเลสมีช่องไว้สำหรับป้อนไอน้ำ หรือ น้ำร้อน หรือ น้ำเย็น เพื่อถ่ายเทความร้อน บุด้วยฉนวนกันร้อน

Mixing tank ถังผสมกวน

Ice bank/ Milk tank ถังเก็บความเย็นหุ้มฉนวน