เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ หนึ่งในการสกัดสารสำคัญที่ใช้อย่างแพร่หลายคือการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ใช้ในอุตหกรรมยา สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์ ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายที่มีราคาแพง หลังจากการสกัดจึงจำเป็นต้องนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

> การสกัดด้วยน้ำ และ แอลกอฮอล์ 

เครื่องรุ่น LVP-25 / LVP-50 / LVP-100

  • สามารถระเหยแอลกอฮอล์ได้ 25/50/100 ลิตรต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมสมุนไพร อาหาร