เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ( TWIN DRUM DRYER )

ชุดเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ใช้ทำวัตถุดิบของเหลวให้แห้งโดยเทวัตถุดิบของเหลวลงในช่องระหว่างลูกกลิ้ง สองลูกที่ติดตั้งให้ชิดกัน เมื่อลูกกลิ้งทั้งสองลูกหมุน วัตถุดิบของเหลวจะเคลือบลงบนพื้นผิวของลูกกลิ้ง ซึ่งถูกทำให้ร้อนด้วยไอน้ำ เมื่อลูกกลิ้งหมุนเคลื่อนที่ไปในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้วัตถุดิบของเหลวที่ถูกผิวลูกกลิ้งร้อนแห้งตัวลงพอดี หลังจากนั้นวัตถุดิบที่แห้งแล้วจะถูกใบมีดขูดออกจากผิวลูกกลิ้ง ตกลงไปในภาชนะที่รองรับ