เครื่องทอดสุญญากาศ ( VACUUM FRYER )

การทอดภายในสภาวะสุญญากาศ ทำให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ำ