เครื่องอบแบบถาดหมุน ( TRAY DRYER )

ตู้อบแห้งแบบถาด (Tray dryer) เป็นการเป่าด้วยลมร้อนขนานไปกับผิวของผลิตภัณฑ์ หรือเป่าลมตั้งฉากผ่านถาดที่ให้ลมผ่านได้ โดยทำงานร่วมกับฮีตเตอร์ (heater) และ โบลว์เวอร์ (blower) เพื่อให้ลมร้อนผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ซึ่งลมที่ผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์จะช่วยลดความชื้น และลมร้อนนั้นมีความเร็วไม่สูงมากจึงทำให้วัตถุอยู่นิ่ง ไม่เกิดการสั่นสะเทือนหรือการแตกหักของผลิตภัณฑ์ ตู้อบแห้งแบบถาดมีหลักการทำงานแบบชุด ๆ (batch) หรืออบผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดแต่จำนวนน้อย ๆ และควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม