รับจ้างผลิต อาหาร ยา สมุนไพร และ เคมีภัณฑ์ แบบ OEM

ผงน้ำผลไม้พร้อมชงดื่ม มะนาวผง สับปะรดผง

ผงมะนาว ผลิตจากมะนาวแท้ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปรุงแต่ง


Spray drying process

แปรรูปของเหลวให้เป็นผงแห้งด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ Spray dryer

นมผง นมอัดเม็ด กาแฟผง กาแฟพร้อมชงดื่ม สมุนไพรสกัดไทย จีน ถั่งเช่า ขิง ขมิ้น เห็ดหลินจือ


Extraction process

สกัดน้ำสมุนไพรด้วยเครื่องสกัดด่วน Hi speed extractor หรือ หม้อต้มสกัด


Evaporation process

ระเหยเข้มข้นด้วยอุณหภมูิต่ำ 50 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง Falling film evaporator

ระเหยแอลกอฮอล์เพื่อนำกลับใช้ซ้ำด้วย Alcohol evaporator and recovery