เครื่องตอกเม็ด (Tablet Pressing Machine)

เครื่องบรรจุเม็ดลงซอง (Tablet Packing Machine)

เครื่องตอกเม็ด (Tablet Pressing Machine) สามารถอัดผงให้อยู่ในรูปแบบเม็ด ซึ่งผงยาผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยมีสากเป็นตัวกดผงยา โมลด์เป็นตัวรับผงยาด้านล่างและใช้แรงดันในการอัดที่สม่ำเสมอ อัดจนผงยาเป็นเม็ดแข็ง ไม่แตกร้าว ตามขนาดและรูปร่างของโมลด์ที่ต้องการ


เครื่องบรรจุเม็ดลงซอง
(Tablet Packing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงซองอัตโนมัติ เครื่องบรรจุซองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ลูกอม, อาหารเม็ด, นมอัดเม็ด เป็นต้น และอุตสาหกรรมเคมี เช่น ยา เครื่องสำอาง, วิตามิน, เคมีพลาสติก เป็นต้น

เครื่องแยกเม็ดแตก (Tablet Sorting Machine) สามารถคัดแยกเม็ดยาที่ไม่ได้มาตราฐานหรือแตกหักออก ก่อนที่เข้าไปสู่การบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อลงค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเม็ดยาที่ไม่ได้มาตราฐานจะถูกคัดแยกออก