เครื่องโฮโมจิไนซ์เซอร์ ( HOMOGENIZER )

เครื่องฮอโมจีไนซ์ (Homogenizer) หรือเรียกว่าว่า pressure homogenizer ใช้สำหรับผสมและลดขนาดไขมันในของเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์นม น้ำกะทิ และ น้ำสลัด เครื่องจักรนี้ทำงานโดยอาศัยความดันสูง ทำให้ของเหลวผ่านช่องแคบ ด้วยความเร็วสูงมาก พลังงานจากแรงดัน ทำให้เกิดการแตกตัวของฟองอากาศ ส่งผลให้อนุภาคของเหลวมีขนาดเล็กลงและเกิดการกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน