เครื่องแพ็คบรรจุซอง (Packing Machine)

แบบผงแห้งลงซอง  (Powder Packing Machine)

แบบชิ้นขนมทอด บรรจุลงซอง พร้อมไนโตรเจน (Nitrogen Filling and Packing Machine)

เครื่องแพ็คบรรจุซอง (Packing Machine) เป็นเครื่องที่บรรจุผลิตภัณฑ์ลงซองอัตโนมัติ มีทั้งแบบ Powder Packing Machine หรือแบบผงแห้งลงซอง สามารถใช้ได้ทั้งผงแป้ง,นม,สารดูดความชื้น,แป้งถั่วเหลืองและผงต่างๆหรือแกรนูล และยังมีแบบ Nitrogen Filling and Packing Machine หรือ แบบชิ้นขนมทอด บรรจุซองพร้อมไนโตรเจนเพื่อไม่ให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพื่อคงสภาพความสดใหม่ของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการบรรจุซอง