เครื่องหั่นผักผลไม้อเนกประสงค์ (Cutting Machine)

เลือกหั่นแบบบาง หรือ แบบเส้น