Certified

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Leading Provider

Of Industrial Solutions

  • Thailand
  • 02-574-2275, 081-807-2275, 081-736-2275, 093-140-2275

Certified

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Leading Provider

Of Industrial Solutions

About

เกี่ยวกับเรา

ในอดีตเป็นที่ทราบกันดีว่า หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการแปรรูปอาหารสด ให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา จำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก วันนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่า คนไทยสามารถผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร ซึ่งมีราคาต่ำกว่าของนำเข้า 5-10 เท่าได้ หลายปีแล้ว ด้วยความสามารถของวิศวกรฝีมือดี จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องจักรต่างชาติมากกว่า 30 ปี คุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเล่าถึงความเป็นมา

“เดิมทีรากฐานของประเทศไทยมาจากภาคเกษตรกรรม แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เกษตรกรไทยมัก เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอ ปีใดที่ได้ผลผลิตน้อยก็จะขาดทุน แต่หากปีใดได้ผลผลิตมากราคาสินค้าก็จะตกต่ำ เมื่อเรามองเห็นปัญหาตรงนี้เราจึงพยายามคิดหาวิธีแก้ไข ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเกษตรกรจะต้องนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการ เก็บรักษา อีกทั้งยังต้องเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าอีกด้วย ปัญหาต่อมาที่พบก็คือประเทศไทยยังขาดเครื่องจักรขนาดย่อม ราคาไม่แพง เราจึงใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี คิดค้น และสร้างเครื่องจักรแปรรูปที่เหมาะสมแก่เกษตรกรไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดเราคือการที่เครื่องจักรของเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้งสถาบันศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง หลังจากที่เราเห็นโครงการส่วนพระองค์ทำให้เราเห็นว่าการให้ความรู้การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้นเพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร แปรรูปอาหารผง ทั้งยังมีการสาธิตการทำงานของ Spray Dryer ซึ่งผู้เข้าชม สามารถนำผลผลิตเช่น นมวัว มาทดลองแปรรูปได้

เกียรติรางวัล

technology-award

Machinery Technology Award

“เครื่องอบอาหารทำผงแห้ง” ชนะรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 2550 นวัตกรรมเผยสร้างขึ้นจากประสบการณ์สร้างเครื่องของต่างประเทศก่อนสร้างเครื่องแรกของประเทศได้สำเร็จ ชี้เครื่องมีคุณภาพเทียบเท่าสากล ขณะที่มีราคาถูกลง 2 -3 เท่า ภาครัฐให้ความสำคัญมอบรางวัล เป็นกำลังใจภายในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี2550” (TechnoMart & InnoMart 2007) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.)เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ณ อิมแพค เมืองทองธานีได้มีการประกาศผลรางวัล “สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม” ขึ้น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)เป็นประธาน

บริษัทได้ผลิตเครื่องจักรดังกล่าวจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศแล้วนานกว่า 26 ปี มี 4 ขนาดได้แก่ ขนาด 3 ลิตร 10 ลิตร 50 ลิตร และ 100 ลิตร/ชั่วโมง สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพัก แต่อาจมีการหยุดซ่อมบำรุงบ้างเดือนละครั้งเครื่องดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 600,000 – 4,000,000 บาท/เครื่อง เทียบกับการนำเข้าที่มีราคาตั้งแต่ 1,000,000 – 8,000,000 บาท/เครื่อง ขณะนี้เทคโนโลยีของเครื่องจักรทั้ง 4 ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ส่วนระยะต่อไป ทางบริษัทมีแผนที่จะส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเชีย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจา และอาจขยายแผนการตลาดต่อไปถึงทวีปแอฟริกาในอนาคตด้วย “การนำไปใช้เช่นการแปรรูปน้ำปลา 100 ลิตร ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้ผงน้ำปลา 30 -40 ก.ก. หรือการแปรรูปน้ำนมดิบของบ้านเราที่จะได้ประมาณ 10% หรือ 10 ก.ก.จากน้ำนมดิบ 100 ลิตร ส่วนการแปรรูปน้ำผลไม้อย่างน้ำส้มและน้ำมะนาวจะได้ผลผลิตมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเป็นหลัก” นายธีระศักดิ์ เผย ส่วนตัวอย่างผู้ได้นำเครื่องจักรนี้ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในการผลิตนมผงและนมผงอัดเม็ดสหกรณ์โคนมไทย –เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ ในการผลิตนมผง และ อบต.เขาทะลุ จ.ชุมพรในโครงการเครื่องผลิตกาแฟผง

ขณะที่สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งก็ได้นำเครื่องจักรนี้ไปใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนนิสิตนักศึกษาในการแปรรูปอาหารอย่างการทำผงเครื่องดื่มและผงสมุนไพรด้วย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นอกจากนั้นเครื่องจักรนี้ยังใช้ได้กับการผลิตยาผงได้ด้วย “การได้รับเลือกให้ได้รางวัลครั้งนี้ ผมยินดีมาก ถือเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรกลที่เป็นคนไทย ซึ่งมีหน่วยงานราชการอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเห็นความสำคัญของการผลิตเครื่องจักรกลเองในประเทศ” ประธาน บริษัท เจ.ซี.เครื่องจักรกลและงานโยธา จำกัด กล่าว ขณะเดียวกัน นายธีระศักดิ์ ยังบอกด้วยว่า ในเร็วๆ นี้ ทางบริษัทยังจะส่งมอบชุดเครื่องจักรกลครบวงจรเพื่อทำกาแฟผงปรุงสำเร็จ (Three in One) พร้อมโรงงานมูลค่ารวม 35 ล้านบาทให้แก่ อบต.เขาทะลุ จ.ชุมพร ด้วย ซึ่งหากนำเข้าแล้วจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ขณะที่ชุดเครื่องจักรนี้จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น

techno inno mark

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่เราได้รับรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เรายังไม่หยุดการพัฒนาเทคโนโลยี“เครื่องอบอาหารทำผงแห้ง”และได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นได้ให้การเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็น “ผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง”ภายในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555” (TechnoMart & InnoMart 2011) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2555 ณ ไบเทค บางนา โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี อดีตรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

รายการท้องถิ่นสนทนา สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีมหาดไทยเชแนล

นาง สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ พิธีกรรายการ Energy Update ได้มาสัมภาษณ์ คุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารให้เป็นผง โดยเครื่อง Spray dryer เป็นนวัตกรรมโดยคนไทยที่ได้รับเกียรติรับรางวัล Best of the best of food machinary ปีพ.ศ.2550 โดยหน่วยงานต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มี ประสิทธิภาพสูงและสามารถทำผงได้เกือบทุกชนิด ในเวลาอันสั้นและในราคาที่คุ้มค่า เทียบเท่ากับเทคโนโลยีของต่างประเทศ

ออกข่าวช่อง 5 งานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ SMEs

มาตราฐาน ISO 9001 : 2015

บริษัทฯได้รับรองมาตราฐานบริหารงานคุณภาพระบบ ISO (International Organization for Standardization) จากองค์กร URS (United Regisrar of systems)

Scope of activities

– Design, Manufacture and service Machinery for food, herb, medicine, chemical

– Processing of food, herb, medicine, chemical

Top