เครื่องระเหยข้นอีกชนิด(Rising film evaporator) หนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจาก Falling film evaporator ยังมีระบบ Rising film evaporator ต่างจาก Falling film evaporator ที่ใช้การไหลลงแบบฟิล์มบาง Rising film evaporator ใช้ปั๊มป้อนดันไหลขึ้นไปตามท่อแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำจะถูกระเหยเป็นไอที่กลางท่อทำให้ไหลขึ้นเป็นฟิล์มบาง ยิ่งไอระเหยเคลื่อนที่ได้เร็ว น้ำที่ไหลขึ้นยิ่งเป็นฟิล์มบางมากขึ้น ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนยิ่งมีประสิทธิภาพ Rising film evaporator เหมาะกับวัตถุดิบที่ทนความร้อนได้ดีเช่น น้ำกาแฟ น้ำชา น้ำขิง เป็นต้น ไอระเหยของวัตถุดิบภายในเครื่องสามารถดึงความร้อนกลับมาใช้ได้อีก ทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ภายในเป็นระบบปิดสูญญากาศด้วยปั๊มสูญญากาศ vacuum pump ทำให้ระเหยน้ำได้ในอุณหภูมิที่ต่ำ