เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น ใช้อุณภูมิในการระเหยที่ต่ำที่ 40⁰c – 60⁰c จึงช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญของวัตถุดิบ และประหยัดพลังงาน ใช้ได้กับของเหลวเกือบทุกชนิดซึ่งในการทำผงแห้ง

เราจะใช้เครื่อง Evaporator ก่อนที่จะเข้าเครื่อง Spray Dryer เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่อง Evaporator เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น, นมข้น, หัวเชื้อสารสกัดสมุนไพร, ยาน้ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

> การระเหย Evaporation

> Operation cost estimation การคำนวนหาค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการ/การผลิต

Vacuum Evaporator VPB – 15

  • สามารถระเหยน้ำได้ 15 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c
  • สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰c เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด
  • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
  • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ
  • ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว
  • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ
    ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ