ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมัน (หรืออุปกรณ์สกัดน้ำมัน) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสกัดน้ำมันจากวัตถุดิบพืชหรือเมล็ดพืชเช่นงาดำ ถั่วลิสง และวัตถุดิบอื่น ๆ โดยสกัดน้ำมันจากวัตถุดิบเหล่านี้เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันพืชหรือน้ำมันสกัดจากพืชต่าง ๆ

นี่คือส่วนประกอบหลักของชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมัน:

1. **เครื่องบด**: เครื่องบดใช้ในการบดหรือบดวัตถุดิบพืชเพื่อทำให้สะดวกในกระบวนการสกัด โดยส่วนใหญ่เครื่องบดจะใช้ในการบดเมล็ดพืชเพื่อสกัดน้ำมัน เช่น เครื่องบดถั่วลิสงหรือเครื่องบดงาดำ

2. **เครื่องสกัด**: เครื่องสกัดจะใช้ในการสกัดน้ำมันจากวัตถุดิบพืช มีหลากหลายรูปแบบเช่น การสกัดด้วยการกดเย็นหรือการสกัดด้วยสารละลาย

3. **เครื่องสกัดแบบหนึ่งเดียวหรือหลายขั้นตอน**: บางชุดอาจมีเครื่องสกัดเพียงเครื่องเดียวที่สามารถทำทั้งกระบวนการสกัดน้ำมันให้ได้เต็มที่ ในขณะที่ชุดอื่น ๆ อาจมีเครื่องสกัดหลายขั้นตอนซึ่งใช้กระบวนการสกัดแบบหลายขั้นตอน เช่น การสกัดด้วยสารละลายต่าง ๆ

4. **ระบบกรอง**: หลังจากสกัดน้ำมันออกมาแล้ว อาจมีความจำเป็นต้องใช้ระบบกรองเพื่อขจัดสิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกจากน้ำมันเช่น เศษของเมล็ดพืชหรือสารต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่ในน้ำมัน

5. **ระบบเก็บเกี่ยว**: หลังจากสกัดน้ำมันแล้ว น้ำมันสกัดจะถูกเก็บรวบรวมในระบบเก็บเกี่ยว เช่น ถังเก็บน้ำมันหรือภาชนะที่เหมาะสม

6. **ระบบการควบคุม**: บางชุดอาจมีระบบการควบคุมที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำมันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ

7. **ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ**: สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำมันอาจมีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และระบบการควบคุมคุณภาพที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง

ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันนั้นมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องสำอาง, และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการในการใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันสกัดจากพืชต่าง ๆ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย