เครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรส (Screw Press Oil Expeller) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชหรือเนื้อพืช โดยใช้กำลังของสกรูเพรสในการบีบอัดและสกัดน้ำมันออกมาจากวัสดุต้นฉบับ มันเป็นวิธีการสกัดน้ำมันที่ใช้ในการกระทำอย่างรวดเร็วและมีความพิเศษในกระบวนการผลิตเพรส และน้ำมันอาหาร

นี่คือลักษณะทำงานและการใช้งานของเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรส:

1. **การบีบอัดด้วยสกรู**: เครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรสประกอบด้วยสกรูเพรสและป้ายชื่อ (pressing cage) ซึ่งเมื่อวัสดุที่มีน้ำมันเข้าสู่ป้ายชื่อ สกรูเพรสจะหมุนเพื่อบีบอัดและสกัดน้ำมันออกมา

2. **การสกัดน้ำมัน**: วัสดุที่มีน้ำมันเข้าสู่เครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรสจะถูกบีบอัดในช่องระหว่างสกรูเพรสและป้ายชื่อ แรงกดที่สร้างขึ้นจะทำให้น้ำมันถูกสกัดออกมาผ่านช่องระหว่างสกรูและป้ายชื่อ

3. **การควบคุมคุณภาพ**: การควบคุมคุณภาพของน้ำมันสามารถทำได้โดยการควบคุมความร้อนและความดันในการสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพสูง

4. **การนำไปใช้งาน**: น้ำมันที่สกัดออกมาสามารถใช้ในการทำอาหาร ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

5. **ความปลอดภัยและบำรุงรักษา**: การใช้งานเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรสต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และควรมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาชุดสกรูเพรส

เครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรสเป็นวิธีการสกัดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดน้ำมันจากพืชหรือเมล็ดพืชที่มีน้ำมันสูง