เครื่องผสมริบบอน (Ribbon Mixer) เป็นชนิดของเครื่องในการผสมอุตสาหกรรมที่ใช้โดยทั่วไปในกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคมี มันถูกออกแบบเพื่อผสมผงแห้ง ลูกฟองหรือวัสดุที่เป็นของแข็งอื่นๆ ให้เข้ากันได้ดีทั้งหมด

นี่คือวิธีการทำงานของมันโดยทั่วไป:

1. **โครงสร้าง**: เครื่องผสมริบบอนประกอบด้วยรางรูป U แนวนอนที่มีชุดของริบบอนภายในและภายนอก ริบบอนหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันซึ่งสร้างการเคลื่อนไหวเชิงสิ่งตัดและพับที่ผสมวัสดุให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์

2. **การผสม**: เมื่อริบบอนหมุน มันยกวัสดุจากด้านล่างของรางไปที่ด้านบนและกลับมาด้านล่างอีกครั้ง การกระทำนี้ผสมวัสดุโดยการพับมันไปด้านบน ริบบอนภายในเคลื่อนที่วัสดุไปที่กลางของเครื่องผสม ในขณะที่ริบบอนภายนอกเคลื่อนที่วัสดุไปที่ด้านข้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการผสมมีความสม่ำเสมอ

3. **ความเร็วและเวลา**: ความเร็วและระยะเวลาในการผสมสามารถปรับได้ตามความต้องการของวัสดุที่จะผสม โดยทั่วไปความเร็วที่สูงขึ้นและเวลาการผสมที่นานขึ้นจะทำให้การผสมมีความสมบูรณ์มากขึ้น

4. **ตัวเลือก**: เครื่องผสมริบบอนอาจมีตัวเลือกต่าง ๆ เช่น หลอดระบายสำหรับเครื่องตกแต่งสำหรับให้ความร้อนหรือเย็น ระบบสเปรย์ของของเหลวสำหรับการเติมของเหลวระหว่างการผสม และกลไกการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ผสมเข้า

5. **การใช้งาน**: เครื่องผสมริบบอนใช้สำหรับแอพลิเคชันหลากหลาย เช่น การผสมผงแห้ง ลูกฟอง กระดูกทั้งและวัสดุของแข็งอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับการผสมส่วนประกอบในการผลิตอาหาร (เช่น ส่วนผสมของเบเกอรี่ ส่วนผสมเครื่องเทศ และอาหารเสริมโภชนาการ) ยา (สำหรับการผสมผงสำหรับการผลิตเม็ดยา) และเคมี (สำหรับการผสมสารเคมีผงต่าง ๆ)

โดยรวมแล้ว เครื่องผสมริบบอนมีความสามารถในการผสมที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในกระบวนการผลิตมากมาย