Z-SHAPED MIXER เป็นเครื่องผสมที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร Z ซึ่งใช้ในการผสมวัตถุดิบหรือสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึง โดยมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนี้มีการทำงานที่เร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สารผสมกันอย่างทั่วถึงและมีความเข้มข้นสูง