เครื่องผสมผงแห้งแบบตัววี (V-type mixer) เป็นเครื่องผสมที่ใช้ในการผสมสารผงหรือเม็ดแห้งเพื่อให้ได้สารผสมที่เป็นความเข้มข้นและคงที่ในการผสม เครื่องผสมชนิดนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เบเกอรี่ อาหาร วัตถุดิบเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีลักษณะเด่นดังนี้:

1. **ห้องผสมรูปตัววี**: เครื่องผสมผงแห้งแบบตัววีมีห้องผสมที่มีรูปร่างเป็นตัววีหรือรูปคล้ายตัววีซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวและหมุนของวัสดุภายในเพื่อให้การผสมเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

2. **เพลาหมุนหรือตัวทำคลื่น**: ภายในห้องผสมจะมีเพลาหมุนหรือตัวทำคลื่นที่ติดอยู่บนเพลากลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการหมุนและเคลื่อนที่วัสดุในห้องผสมเพื่อให้เกิดการผสมที่เป็นความเข้มข้นและคงที่

3. **ระบบขับเคลื่อน**: เพลาหมุนในเครื่องผสมจะถูกขับเคลื่อนโดยระบบขับเคลื่อนซึ่งมักประกอบด้วยมอเตอร์และเฟืองล้อเลื่อนที่อยู่ภายนอกห้องผสม

4. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: เครื่องผสมแบบตัววีมักมีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในห้องผสม เพื่อให้เกิดกระบวนการผสมที่ถูกต้อง

5. **หลอดรับวัสดุและปาด**: เครื่องมักมีระบบหลอดรับวัสดุและปาดที่ทำหน้าที่ในการใส่วัสดุลงในห้องผสมและดึงออกจากห้องผสมเมื่อกระบวนการผสมเสร็จสิ้น

6. **วัสดุสร้างสรรค์**: เครื่องผสมแบบตัววีมักผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัย เช่น สแตนเลส

7. **ความปลอดภัย**: เครื่องมักมีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน โดยมักมีสวิตช์ฉุกเฉิน และการป้องกันการเข้าถึงส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

8. **การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา**: เครื่องมักถูกออกแบบเพื่อการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาที่ง่าย เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษาระหว่างการผลิต

9. **ความจุและความยืดหยุ่นในการใช้งาน**: เครื่องมีขนาดและความจุต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตและความจุการผสมที่ต่างกัน

10. **คุณสมบัติเพิ่มเติม**: ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน เครื่องผสมแบบตัววีอาจมีคุณสมบัติเสริม เช่น ระบบสูญญากาศเพื่อการผสมที่ลึกซึ้ง ระบบสำหรับควบคุมอุณหภูมิ หรือการปรับเปลี่ยนความเร็ว

โดยรวมแล้ว เครื่องผสมแบบตัววีเป็นเครื่องที่สามารถใช้ในการผสมสารผงหรือเม็ดแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและคงที่ในแต่ละชุดการผสม