เครื่องปิดผนึกสุญญากาศอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Automatic Induction Sealing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการปิดฝาขวดหรือซองด้วยฝาสำหรับปิดผนึกสุญญากาศ (Induction Seal) โดยมีการทำงานอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เครื่องนี้ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความร้อนบนฝาที่มีซีลฝาสำหรับปิดผนึก ทำให้ผนึกสุญญากาศที่อยู่ภายในถังหรือซองถูกปิดสนิทและป้องกันการรั่วไหลของสารของเหลวภายใน