เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการบรรจุสารเคมี, อาหาร, หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ มี 4 หัวที่ใช้ในการจ่ายสารอย่างรวดเร็วและแม่นยำลงในบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด, ถ้วย, หรือซอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการผลิต โดยสามารถปรับความเร็วและปริมาณการบรรจุได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มักใช้ในโรงงานหรือโรงการผลิตขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการผลิตมากๆ