เป็นเครื่องมือที่มีหลายฟังก์ชันในการประมวลผลอาหาร ซึ่งสามารถใช้ในการบด สับ หรือบดเป็นแกลบได้ เครื่องนี้มักใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และถั่วเพื่อใช้ในการทำอาหารหลายชนิด เครื่องบดสับย่อยอเนกประสงค์มักมีความสามารถในการปรับระดับความละเอียดของการบดหรือสับตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร