CREPE MAKING MACHINE เป็นเครื่องที่ใช้ในการทำแผ่นแครป (Crepe) โดยมีแผ่นที่ทำจากเหล็กที่ติดกับเตาไฟฟ้าหรือแก๊ส ทำให้สามารถทำแครปได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เครื่องนี้มักใช้ในร้านอาหารหรือร้านขายของหวาน เพื่อผลิตแครปในปริมาณมากๆ