เครื่องซีลสูญญากาศ (Vacuum Sealer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซีลถุงหรือบรรจุภัณฑ์ให้สนิทและป้องกันการเข้าสัมผัสกับอากาศภายนอก โดยการสร้างสภาพสุภาพในถุงหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความดันต่ำกว่าอากาศภายนอก เช่น สภาพสูญญากาศหรือว่างจากอากาศ (vacuum) หรือการใช้แรงดันเพื่อซีลถุงหรือบรรจุภัณฑ์ (seal).

ลักษณะและการทำงานของเครื่องซีลสูญญากาศประกอบด้วย:

1. **ช่องบรรจุภัณฑ์**: เครื่องซีลสูญญากาศมักมีช่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่วัตถุของเหลวหรือแข็ง เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, และวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องการซีล.

2. **เครื่องสร้างสูญญากาศ**: เครื่องมักมีตัวสร้างสภาพสูญญากาศภายในช่องบรรจุภัณฑ์ โดยการลดความดันในช่องบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างสภาพสูญญากาศในระดับสูงขึ้น ทำให้อากาศภายนอกมีแรงดันมากกว่า และช่วยดึงอากาศออกจากถุงหรือบรรจุภัณฑ์

3. **การซีล**: เมื่อถุงหรือบรรจุภัณฑ์มีสภาพสูญญากาศ คุณสามารถใช้เครื่องเซลสำหรับปิดปากถุงหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอากาศเข้าสัมผัสภายใน

4. **การปรับความดัน**: เครื่องซีลสามารถปรับความดันในช่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถซีลสภาพสูญญากาศได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

5. **การใช้งาน**: เครื่องซีลสูญญากาศมักใช้ในการบรรจุอาหารหรือวัตถุดิบที่ต้องการเก็บรักษาในสภาพที่ดี เช่น อาหารสด, เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้ และอื่น ๆ

6. **ประโยชน์**: การใช้เครื่องซีลสูญญากาศช่วยให้สามารถเก็บรัก

ษาอาหารและวัตถุดิบได้นานขึ้นโดยลดการสัมผัสกับอากาศ ช่วยลดการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียที่สามารถทำให้อาหารเสียได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อาหารคงความสดใหม่นานขึ้นและป้องกันการเกิดการ氧เชื่อมต่อซึ่งทำให้อาหารเสียหาย

เครื่องซีลสูญญากาศมีประโยชน์ในการเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบให้คงคุณภาพได้นานขึ้น และช่วยลดการสูญเสียของวัสดุที่มีค่า