เครื่องวัดความชื้นหรือ moisture analyzer หรือเครื่องวัดความชื้นในภาษาไทยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อวัดปริมาณความชื้นในตัวอย่างสารต่าง ๆ โดยการใช้ความร้อนในการกระตุ้นการระเหยของน้ำจากตัวอย่างแล้ววัดน้ำหนักที่เหลือของตัวอย่าง เพื่อคำนวณปริมาณความชื้นของตัวอย่างนั้น

ส่วนประกอบและคุณสมบัติสำคัญของเครื่องวัดความชื้นประกอบด้วย:

1. **อิเล็กทริกอลที่ใช้ในการทำความร้อน**: เครื่องวัดความชื้นมักจะมีอิเล็กทริกอลที่ใช้ในการทำความร้อนตัวอย่าง โดยทั่วไปจะใช้หลอดไฮโลเจนหรือเครื่องทำความร้อนแบบอินฟราเรด ซึ่งจะใช้ความร้อนเพื่อกระตุ้นการระเหยของน้ำออกจากตัวอย่าง

2. **เครื่องชั่ง**: เครื่องวัดความชื้นมักจะมีเครื่องชั่งความแม่นยำซึ่งใช้ในการวัดน้ำหนักของตัวอย่างก่อนและระหว่างกระบวนการทำความแห้ง ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณความชื้นของตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ

3. **การควบคุมอุณหภูมิ**: เครื่องวัดความชื้นมักมีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำความแห้งเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ บางรุ่นอาจมีระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งโปรไฟล์อุณหภูมิเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่แตกต่างกัน

4. **ห้องสำหรับตัวอย่าง**: ห้องสำหรับตัวอย่างใช้เก็บตัวอย่างระหว่างการทำความแห้ง มักถูกสร้างจากวัสดุที่ทนความร้อนและอาจมีฝาปิดเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากสภาพแวดล้อม

5. **หน้าจอและการควบคุม**: เครื่องวัดความชื้นมีหน้าจอดิจิตอลที่แสดงผลปริมาณความชื้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และมีการควบคุมสำหรับการตั้งค่าเช่น อุณหภูมิการทำความแห้ง เวลา และหน่วยวัด

6. **การจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ**: บางเครื่องวัดความชื้นมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเก็บผลการวัดไว้สำหรับการวิเคราะห์ภายหลัง และอาจมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อเช่นพอร์ต USB หรือ RS232 เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์

7. **การปรับแต่ง**: เครื่องวัดความชื้นมักมีฟังก์ชันในการปรับแต่งเพื่อให้ผลการวัดมีความแม่นยำ ซึ่งบางรุ่นอาจมีการตรวจสอบการปรับแต่งแบบฉบับในตัวหรืออนุญาตให้ผู้ใช้ทำการปรับแต่งโดยใช้วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน

8. **อุปกรณ์ช่วยการจัดการตัวอย่าง**: ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวอย่างที่กำลังวัด เครื่องวัดความชื้นอาจมีอุปกรณ์ช่วยการจัดการตัวอย่างที่เช่นเป็นถาดตัวอย่าง ที่จัดเก็บหรือราวจับตัวอย่าง

9. **อินเตอร์เฟซที่เข้าถึงง่าย**: อินเตอร์เฟซของเครื่องวัดความชื้นถูกออกแบบให้ใช้ง่าย มีการควบคุมและเมนูที่เข้าใจง่ายสำหรับการใช้งานง่าย

10. **การใช้งาน**: เครื่องวัดความชื้นมีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยาและเคมีภัณฑ์ พลาสติก และการทดสอบสิ่งแวดล้อม เครื่องเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการกำหนดปริมาณความชื้นในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และช่วงระหว่างการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพที่ดีและปฏิบัติตามมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

โดยรวมแล้ว เครื่องวัดความชื้นมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ โดยให้วิธีการวัดที่รวดเร็ว มั่นคง และไม่ทำลายตัวอย่างได้ในการกำหนดปริมาณความชื้นในตัวอย่างที่หลากหลาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำงานในห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ