เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่ (Rotary Lime Extractor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคั้นมะนาวเพื่อให้ได้น้ำมะนาวและเป็นสารสกัดมะนาวออกมาในรูปของน้ำมะนาวเข้มข้น โดยมะนาวจะถูกวางในถังหมุนและถูกหยิบเข้ามาในการคั้นในขณะที่ถังหมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมะนาวและเซลล์ของมะนาวถูกคั้นออกมาและสะสมที่ส่วนล่างของเครื่อง น้ำมะนาวจะไหลออกทางด้านล่างของเครื่องให้เป็นผลลัพธ์ที่สะอาดและสดชื่น เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่มักถูกใช้ในร้านอาหารหรือโรงงานผลิตน้ำมะนาวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ต้องการน้ำมะนาวเข้มข้นในปริมาณมากๆ โดยทั่วไปแล้วมีลักษณะดังนี้:

1. **ถังหมุน**: เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่มักมีถังหมุนที่ใช้ในการวางมะนาวที่ต้องการคั้น ถังนี้จะมีการหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในกระบวนการคั้นมะนาวออกมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. **เครื่องขับเคลื่อน**: เครื่องขับเคลื่อนที่ใช้ในการหมุนถังหมุน เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่เร็วและต่อเนื่อง เครื่องขับเคลื่อนมักเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือส่วนขับเคลื่อนอื่นที่มีความทนทานและมั่นคง

3. **ระบบควบคุม**: บางเครื่องอาจมีระบบควบคุมที่ช่วยในการปรับความเร็วของการหมุนของถังหมุน เพื่อให้สามารถคั้นมะนาวในระดับความหนืดที่ต้องการ

4. **ท่อน้ำมะนาว**: หลังจากการคั้นมะนาว เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่จะมีท่อที่น้ำมะนาวไหลลงมาในฝั่งล่างของเครื่อง เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมน้ำมะนาวที่คั้นออกมาได้อย่างง่ายดาย

5. **โครงสร้างทนทาน**: เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่ทนทาน เนื่องจากมะนาวมีความเป็นกรดอย่างสูง และกระบวนการคั้นมะนาวอาจต้องใช้เวลาอย่างนานในบางกรณี

เครื่องคั้นมะนาวแบบโรตารี่มักถูกใช้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงงานน้ำมะนาว ร้านกาแฟ หรือโรงแรมที่มีความต้องการในการใช้น้ำมะนาวสดในปริมาณมากๆ สำหรับการผลิตเครื่องดื่มหรืออาหารชนิดต่างๆ