รถเข็นสเตนเลสพื้นเรียบ (Stainless Steel Flatbed Cart) เป็นรถเข็นที่มีพื้นผิวที่เรียบและทำจากสแตนเลส ที่ใช้ในการขนสินค้าหรือวัตถุดิบในโรงงานหรือสถานที่ต่าง ๆ โดยมักใช้ในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดและคงทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น โรงงานอาหารหรือโรงพยาบาล