ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาแบบ CO2 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสกัดที่ต้องการจากพืชกัญชาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นตัวละลาย นี่คือภาพรวมของการทำงานและคุณสมบัติสำคัญของชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาแบบ CO2:

1. **หลักการทำงาน**: การสกัดน้ำมันกัญชาด้วย CO2 ใช้หลักการของการสกัดแบบของสารที่มีปริมาณความดันสูง (supercritical fluid extraction – SFE) โดย CO2 จะถูกกดอยู่ในสถานะ supercritical ซึ่งเป็นสถานะที่ CO2 มีลักษณะของทั้งก๊าซและของเหลว สามารถทำให้ CO2 สามารถละลายและสกัดสารสกัดที่ต้องการจากพืชกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. **กระบวนการสกัด**: ในขั้นตอนแรก พืชกัญชาถูกบรรจุในห้องสกัดและ CO2 จะถูกปั้มเข้าไปในห้องสกัด เมื่อ CO2 มีการไหลผ่านพืชกัญชา มันจะละลายสารสกัดที่ต้องการจากพืช เช่น กัญชาไฮโดรกอนไซด์ (CBD) และทีเรอปีน (Terpenes)

3. **สกัดแบบเลือกทำสาร**: กระบวนการสกัด CO2 มีความสามารถในการเลือกทำสารสกัดที่เป้าหมายได้ นักประกอบการสามารถปรับพารามิเตอร์เช่น ความดันและอุณหภูมิเพื่อสกัดสารที่ต้องการออกมา และปรับตัวแบบการสกัดให้เหมาะสมกับสารที่ต้องการ

4. **การแยกสารที่สกัด**: หลังจากกระบวนการสกัด CO2 สารสกัดที่มีอยู่ใน CO2 จะถูกลดความดัน ทำให้ CO2 กลับเป็นก๊าซ สารสกัดที่ได้นี้จะถูกนำออก ซึ่งจะเป็นสารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูงและปราศจากสารตกค้าง

5. **ควบคุมและอัตโนมัติ**: เครื่องจักรสกัด CO2 มักมีระบบควบคุมที่ทันสมัย ทำให้นักประกอบการสามารถควบคุมและตรวจสอบพารามิเตอร์สำคัญ เช่น ความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหล นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้กระบวนการสกัดมีประสิทธิภาพและคงที่

6. **การป้องกันอันตราย**: เครื่อง

จักรสกัด CO2 มักมีคุณสมบัติการป้องกันอันตราย เช่น วาล์วปล่อยความดันเมื่อมีความดันเกิน ระบบการระบายอากาศ CO2 ที่เป็นอันตราย และระบบป้องกันการทำงานที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

7. **การใช้งานและการประยุกต์ใช้**: ชุดเครื่องจักรสกัด CO2 ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่ต้องการสกัดสารสกัดจากพืช เช่น อุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ อุตสาหกรรมสปา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดสารสกัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การสกัดน้ำมันกัญชาด้วย CO2 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการสกัดสารสกัดที่ต้องการ และชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาแบบ CO2 ช่วยให้นักประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สกัดที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยลดความเสี่ยงในกระบวนการสกัดให้น้อยที่สุด