ชุดเครื่องจักรพาสเจอไรซ์นมพร้อมระบบบรรจุ (Pasteurization and Packaging System for Milk) เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์นมและนำนมไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ในขั้นตอนต่อมา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องพาสเจอไรซ์นมและเครื่องบรรจุนม โดยมีคุณสมบัติและส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้:

1. **เครื่องพาสเจอไรซ์นม**: เป็นส่วนที่ใช้ในการทำการพาสเจอไรซ์นม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความร้อนนม เช่น เครื่องทำความร้อนแบบพาสเจอไรซ์ หรือเครื่องทำความร้อนแบบโปรโทน

2. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในการพาสเจอไรซ์นมได้อย่างเหมาะสม

3. **ระบบควบคุมความดัน**: บางระบบอาจมีระบบควบคุมความดันที่ใช้ในกระบวนการพาสเจอไรซ์

4. **ระบบบรรจุนม**: เครื่องบรรจุนมที่มักจะมีระบบให้เลือกการบรรจุที่หลากหลาย เช่น ระบบนับจำนวนถุง, ระบบเลื่อนเข้าถุงอัตโนมัติ, หรือระบบบรรจุแบบกรอกขวด

5. **ส่วนประกอบการบรรจุ**: ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ใช้ในการบรรจุนม เช่น ถุงบรรจุนม, ขวดนม, หรือกล่องบรรจุนม

6. **ระบบนับจำนวนหรือเลื่อนเข้าถุงอัตโนมัติ**: ระบบนับจำนวนถุงหรือเลื่อนเข้าถุงอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและความแม่นยำในการบรรจุ

7. **ระบบล้างตัวเอง**: บางรุ่นอาจมีระบบล้างตัวเองหลังจากการใช้งาน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

8. **ความปลอดภัย**: มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

9. **ความสะดวกในการใช้งาน**: ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีคำแนะนำการใช้งานอย่างชัดเจน

10. **คุณภาพวัสดุ**: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพื่อความทนทานและคงทนต่อการใช้งาน

ชุดเครื่องจักรพาสเจอไรซ์นมพร้อมระบบบรรจุเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตนมและนมเด็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ