by satit.t satit.t

Drying การทำให้แห้ง

Drying การทำให้แห้งคือการนำน้ำ หรือความชื้นออก

การทำให้แห้งมีหลายวิธีการ วิธีการหลักที่ใช้กันได้แก่ การระเหย การกลั่นตัว การระเหิด

การระเหย Evaporation เป็นแพร่หลายที่สุดเนื่องด้วยต้นทุนการแปรรูปที่ต่ำ

เริ่มจากง่ายสุดและถูกที่สุด คือการตากไว้ ให้ความชื้นแปรสภาพเป็นไอตามอากาศ เหมือนการตากผ้าให้แห้ง

ข้อดีคือต้นทุนที่ต่ำ ข้อจำกัดคือความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม หากมีฝนตก หรือความชิ้นในอากาศมาก

นอกจากจะแห้งช้า ยังอาจจะทำให้มีความชื้นสูงขึ้น ในประเทศที่มีฝนตกตลอด ไม่เหมาะกับการทำให้แห้งด้วยการตาก

ในเครื่องจักรหลากหลายได้ใช้หลัการระเหยมาออกแบบเครื่อง เช่น สเปรย์ดราย spraydryer เครื่องระเหยข้นฟิล์มบาง falling film evaporator

โดยที่เครื่องจักรเหล่านี้จะใช้แหล่งความร้อนที่สามารถควบคุมได้ เพื่อมาตอบโจทย์การผลิตที่เชื่อถือได้

ในเครื่องสเปรย์ดรายใช้ความร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างแก๊สLPG

ในเครื่องระเหยข้นฟิล์มบางใช้ไอน้ำแรงดันให้ความร้อนในระบบปิดที่มีความดันต่ำ

การทำให้แห้งด้วยการระเหยมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาออกแบบตามฟั่งชั่นการใช้งาน

การแปรรูปของเหลวน้ำนมให้กลายเป็นผงในเครื่องสเปรย์ดรายง

การอบวัตถุดิบให้แห้งอย่างใบชา หรือสมุนไพร ในเครื่องอบแห้งแบบตู้อบ

การกลั่นตัว Condensation คือการดึงความชื้นออกด้วยความเย็น

ความเย็นจะทำให้น้ำกลั่นตัวเป็นสถานะของเหลว แล้วจึงนำของเหลวออกจากระบบ

การทำให้แห้งด้วยการลั่นถูกนำมาใช้ในเครื่องลดความชิ้นในอากาศ

ในสถานที่ปฎิบัติการเช่นห้องทดลอง จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไม่พึงประสงค์

การะเหิด Sublimation การแปลงสถานะจากของแข็งเป็นไอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเช่น น้ำแข็งแห้ง การบูร เมนทอล ที่มีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง

ที่แปลสภาพเป็นไอในอุณหภูมิที่เหมาะสม

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัดจากใบหม่อนและขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำใบหม่อน

ขั้นตอนการต้มสกัดจากใบหม่อนและขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำใบหม่อน

1.ใบหม่อน

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

3.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนเข้มข้นที่ได้

 

by admin admin

การคำนวนหาค่าพลังงานความร้อนในการระเหยน้ำ Heat energy of evaporation

การคำนวนหาค่าพลังงานความร้อนในการระเหยน้ำ Heat energy of evaporation

ตัวอย่าง ระเหยน้ำ 50 กิโลกรัม จากอุณหภูมิ 30◦c

  1. หาค่าพลังงานความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำจนถึงจุดเดือด

Specific heat of water = 1 kcal.kg/◦c

Boiling point of water = 100◦c

m = 50 kg

Q = cmΔT

Q = 1 kcal.kg/◦c x 50kg x (100-30) ◦c

Q = 3,500 kcal

  1. หาค่าพลังงงานความร้อนในการระเหย

Heat of evaporation of water = 540 kcal/kg

Q = 50kg x 540 kcal/kg

Q = 27,000 kcal

Answer ค่าพลังงานทั้งหมดที่ต้องการ = 3,500 + 27,000 = 35,000 กิโลแคลอรี่

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถนำวิธีคำนวนเดียวกันไปใช้คำนวนกับสสารอย่างอื่นได้เช่นกัน

ตามตารางจะเห็นได้ว่า Specific heat of alcohol = 0.58 kcal.kg/◦c ซึ่งมีค่าต่ำกว่าน้ำ

จากสูตรจะพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิแอลกอฮอล์ 1◦c ใช้พลังงานน้อยน้ำกว่า 42% (100-58)

การเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานความร้อนควรคำนึงถึงค่าพลังงานความร้อนที่ใช้เพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวนหาปริมาณไฟฟ้า หรือ เชื้อเพลิง ที่ต้องการ

Reference chart: Pearson Prentice Hall, inc.

by admin admin

การระเหย Evaporation

การระเหย Evaporation

การระเหยข้นเพื่อการเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว เป็นหนึ่งในการกรรมวิธีแปรรูปที่มีการใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม อาหาร ยา และเคมีภัณฑ์ เนื่องจากกระบวนการระเหยข้นนั้นมีคุณประโยชน์อย่างมากในแง่ของการลดต้นทุนการขนส่ง แปรสภาพเพื่อการเก็บรักษา (Preservation) เพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งระบบ ระบบการระเหยข้นแบบฟิล์มบาง ( Falling film evaporator ) เป็นเทคโนโลยียุโรปขั้นสูงที่ถูกคิดค้นมาอย่างยาวนาน ใช้อย่างแพร่ในหลายอุตสหกรรมต่างๆทั่วโลก

Read more