by satit.t satit.t

การผลิตนมผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

การผลิตนมผงด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

การใช้งานหลักของเครื่องสเปรย์ดรายเออร์คือใช้สำหรับการแปลงสารเหลว เช่น สารละลาย สารแขวนลอย หรืออิมัลชัน เป็นรูปของผงแป้ง นั่นเป็นเพราะกระบวนการทำแห้งที่มีขั้นตอนเดียวที่รวดเร็วและนุ่มนวล

การใช้งานหลักคือการผลิตนมผง โดยทั่วไปแล้ว น้ำนมมีความเปลี่ยนรูปง่ายและมีความยากต่อการเก็บรักษาเป็นเวลานาน เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาและเพิ่มความสะดวกในการขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีการทำสเปรย์ดรายนมให้กลายเป็นนมผง

การผลิตนมผงด้วยเครื่องสเปรย์ดรายมีขั้นตอนการทำงานที่ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการเตรียมนมเข้มข้นที่ต้องการแปรรูป เมื่อนมถูกเตรียมไว้ในบัชเกอร์นมแล้ว นมจะถูกพ่นออกมาผ่านหัวฉีดสเปรย์ ที่มีอากาศร้อนไหลผ่านมา เมื่อนมพ่นออกมาแล้ว น้ำหนักของนมที่เป็นของเหลวจะลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ำ เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นผงของนม ที่จะไปตกตะกอนลงในท่อเก็บผง กระบวนการนี้เรียกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องสเปรย์ดราย นมผงที่ได้นี้จะมีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้ในหลายๆ อุตสาหกรรม

by satit.t satit.t

ค่ายีลด์ของสเปรย์ดราย

 

ค่ายีลด์คืออัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำแห้งแบบพ่นฝอยที่เก็บจากไซโคลนต่อของแข็งทั้งหมดในสารละลายที่ป้อนเข้าไปในเครื่องพ่นแห้ง เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการแปรรูป

สเปรย์ดรายที่ดีจะมีค่ายีลด์ที่สูง ของเหลวที่มีน้ำอยู่80% ของแข็ง20% หากสเปรย์ดรายมีค่ายีลด์ 100% ผงแห้งที่ได้จะ 20%

วัตถุดิบราคาสูงมากเท่าไหร่ การสูญเสียจากค่ายีลด์สเปรย์ดรายที่ต่ำยิ่งมีมูลค่าสูง เช่น ถั่งเช่า

หากสูญเสียไปจากการผลิต 1% อาจหมายถึงถั่งเช่ามูลค่า 1ล้านบาทจากกระบวนการผลิต

โดยค่ายีลด์นั้นมีหลายองค์ประกอบที่ส่งผลต่อค่า เช่นรูปแบบของของเหลวก่อนเข้าสเปรย์ อัตราการระเหยของเครื่อง การสะสมความร้อนของผนังของถัง การไหลตัวของผง อุณหภูมิที่ใช้ ความชื้นในอากาศ และอื่นๆ โดยสรุปค่ายีลน์คือประสิทธิภาพในการผลิตผง และยังแสดงเป็นตัววัดความคุ้มค่าในการลงทุน

 

แหล่งอ้างอิง:

1. Masters K. Spray Drying—The Unit Operation Today. Ind. Eng. Chem. 1968;60:53–63. doi: 10.1021/ie50706a008. [CrossRef[]
2. Kieviet F., Van Raaij J., De Moor P., Kerkhof P. Measurement and modelling of the air flow pattern in a pilot-plant spray dryer. Chem. Eng. Res. Des. 1997;75:321–328. doi: 10.1205/026387697523778. [CrossRef[]
3. Chen X., Lake R., Jebson S. Study of milk powder deposition on a large industrial dryer. Food Bioprod. Process. Trans. Inst. Chem. Eng. Part C. 1993;71:180–186. []
4. Chen X.D., Rutherford L., Lloyd R. Preliminary results of milk powder deposition at room temperature on a stainless steel surface mimicking the ceiling of a spray dryer. Food Bioprod. Process. Trans. Inst. Chem. Eng. Part C. 1994;72:170–175. []
5. Ozmen L., Langrish T. An experimental investigation of the wall deposition of milk powder in a pilot-scale spray dryer. Dry. Technol. 2003;21:1253–1272. doi: 10.1081/DRT-120023179. [CrossRef[]
by satit.t satit.t

ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกาแฟสดกับกาแฟสำเร็จรูป

ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกาแฟสดกับกาแฟสำเร็จรูป

1.เวลา
กาแฟสด:กาแฟสดนั้นจะมีต้องใช้เวลาในการเตรียมหลายขั้นตอน การคั่ว การบด การชง ทำให้เกิดเวลาที่มากขึ้น
กาแฟสำเร็จรูป:จะมีความง่ายในการชงเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็สามารถพร้อมดื่มได้เลย

2.การชง
กาแฟสด:ส่วนกาแฟสดนั้นต้องทำการบดตัวเมล็ดกาแฟ แล้วจึงนำไป นำตัวที่บดที่เกิดแช่ในน้ำ,การซึมผ่านของน้ำผ่านตัวที่บด หรือการใช้น้ำความดันสูงผ่านตัวที่บด
กาแฟสำเร็จรูป:ชงด้วยการเติมน้ำร้อน

3.รสชาติและกลิ่น
กาแฟสด:ส่วนกาแฟสดนั้นจะมีรสาติและกลิ่นที่แตกต่างกันไปตามแต่ระดับของการคั่วกาแฟ โดยจะมี 4 ระดับคั่วอ่อน คั่วกลาง คั่วกลางเข้ม คั่วเข้ม
กาแฟสำเร็จรูป:ส่วนใหญ่ที่ทำกาแฟสำเร็จรูปใช้เป็นเมล็ดโรบาสต้า ซึ่งจะมีรสชาติที่ขม ส่วนการทำแห้งด้วยสเปรย์ดรายหรือแช่แข็งด้วยฟรีสดรายส่งผลให้ต่อกลิ่นด้วยเนื่องจากจะเกิดการศูนย์เสียน้ำมันหอมที่เป็นองค์ประกอบหลักของกลิ่นกาแฟ

4.ปริมาณคาเฟอีน
กาแฟสด:กาแฟจะมีปริมาณคาเฟอีนที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟสำเร็จรูป แต่ก็ขึ้นอยู่แบรนด์สินค้าและระดับการคั่ว
กาแฟสำเร็จรูป:ส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดโรบาสต้าซึ่งมีปริมาณคาเฟอีนที่มาก และหลังผ่านการแปรรูปจะเหลือ 20-45%

5.อายุการเก็บกาแฟสด:มีอายุในการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน เก็บอยู่ในที่มืด เย็น ไม่มีความชื้น และอยู่ห่างจากอาหารอื่นเพื่อคงคุณภาพกาแฟไว้ จุดสำคัญคือการควบคุมความชื้น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนการเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อให้กลิ่นและรสชาตินั้นมีความสมบูรณ์
กาแฟสำเร็จรูป:มีอายุการเก็บ 2-20 ปี ต้องเก็บในถุงปิดสนิท ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ที่มืด สามารถเก็บด้วยไม่ปิดถุงสนิทแต่อาจเกิดการเปลี่ยนของผิวสัมผัสและการเกิดเชื้อรา

 

แหล่งที่มา:
https://www.hotelchocolat.com/uk/blog/coffee/instant-coffee-vs-ground-coffee-how-different-are-they.html
https://luckygoatcoffee.com/blogs/news/types-of-coffee-roasts#:~:text=The%204%20Types%20of%20Coffee,a%20number%20of%20minor%20variations.
https://www.deathwishcoffee.com/blogs/coffee-talk/instant-coffee-vs-ground-coffee#:~:text=Fresh%2Dbrewed%20coffee%20grounds%20are,be%20extracted%20in%20fresh%20coffee.

by satit.t satit.t

การผลิตผงซักฟอกด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

เรามาดูวิธีการผลิตผงซักฟอกของแบรนด์เปาที่มีประวัติอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน

การผลิตผงซักฟอก มีขั้นตอนดังนี้

1.การนำผสมส่วนผสมออกมาเป็นของเหลว Slurry

2.นำของเหลวปั๊มผ่านหัวฉีดมาอบในสเปรย์ดรายออกมาเป็นผงซักฟอก

Drying tower หออบหรืออีกชื่อนึง Drying chamber ห้องอบแห้ง แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่จึงเรียกเป็นหอ Tower

ของเหลวละอองฝอยจะตกลงมาเจอกันลมร้อนที่ผลิตด้วย LNG

ทางเปาได้นำลมร้อนในระบบวนกลับมาเข้าหออบซ้ำ ทำให้ลดค่าเชื้อเพลิงไปได้ถึง10%

การผลิตปริมาณมากในเครื่องสเปรย์ดรายนั้นการลดค่าเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลัก

ทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก

3.ผงที่ได้จะนำมาคัดเลือกขนาดของแล้ว

4.นำผงซักฟอกมาเติมกลิ่น หรือส่วนประกอบช่วยซักแบบต่างๆ

5.นำไปบรรจุเข้าซอง ซีลปากถุงและนำไปลงกล่องพร้อมขนส่ง

โรงงานผงซักฟอกเปาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่น่าทึ่งมากๆ สามารถผลิตได้ 1 ถุงต่อวินาที

แต่ใช้คนควบคุมการผลิตเพียง2คน ด้วยเทคโนโลยี SCADA ทำให้สามารถควบคุมการผลิตทั้งระบบ

ได้จากห้องควบคุม โดยไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมอยู่หน้าเครื่องจักรต่างๆ

แม้แต่การล้างเครื่องสเปรย์ดรายแบบดั่งเดิมที่ใช้คนเข้าไปฉีดล้างในหออบ

ก็เปลี่ยนมาเป็นการล้างด้วยระบบ spraying อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้คนล้างเลย

แม้ว่าการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งหมดช่วยให้ทำงานได้ง่ายสะดวก ลดปริมาณคนงาน

แต่การทำระบบอัตโนมัติมีราคาสูง จึงไม่เหมาะกับการผลิตปริมาณน้อยถึงปานกลาง

การผลิตควรเป็นการผลิตเหมือนเดิมในปริมาณที่มากเป็นเวลาต่อเนื่อง

หากผลิตน้อยไปจะไม่คุ้มต่อการเดินเครื่องและการลงทุนเครื่องจักรอย่างสเปรย์ดราย

ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือกลางเหมาะกับสเปรย์ดราย semi-automatic

มีการเดินเครื่องสเปรย์ดราย 6-7 ชั่วโมงต่อวัน

 

ขอขอบคุณเสื้อร้องได้และบริษัทไลอ้อนที่เอื้อเฟื้อความรู้ดีๆ

by satit.t satit.t

ประโยชน์ของ สเปรย์ดราย Spraydry

สเปรย์ดรายเป็นการทำของเหลวให้เป็นผง

การทำเเปรสภาพเป็นผงทำให้สารมีความเข้มข้นสูง ส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกไปจากวัตถุดิบ

สิ่งที่ได้ตามมาจากกระบวนการสเปรย์ดรายคือ

1.เพิ่มทางเลือก

ความเข้มข้นของวัตถุดิบ ทำให้ผู้บริโภครับประทานเป็นผง หรือเป็นเม็ด ซึ่งทำให้เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภค

ตัวอย่างน้ำสมุนไพรที่มีรสชาติหรือกลิ่นที่ทำให้ทานยากสำหรับบางคน การทานเป็นเม็ดแคปซูล หรือเป็นเม็ดอัด นั่นง่ายกว่ามาก

ยาจีนต้มหนึ่งหม้อสามารถสเปรย์ดรายแปรรูปเป็นยาเม็ดเพียงเม็ดเดียว ทานน้ำตามกลืนได้ง่ายดาย

2.ลดค่าขนส่ง

เนื่องจากของเหลวน้ำถูกระะเหยออกจาก 100 กิโลกรัม ลดเหลือ 10 กิโลกรัม หรือ 1กิโลกรัม

น้ำหนักที่ลดลงเป็น 90% หรือ99% ขึ่้นอยู่กับวัตถุดิบ หมายถึงค่าขนส่งที่ลดลงตามน้ำหนัก

เนื่องจากค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักของที่ทำการขน

3.พร้อมชงดื่ม

ตัวอย่าง ชา กาแฟสดนั้น จำเป็นต้องทำการชงแล้วกรองเนื้อกากของแข็งออก แต่การสเปรย์ดรายของเหลวจากการชงสด

ทำให้สามารถนำผงชา กาแฟ สำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม เพียงเทน้ำร้อนก็พร้อมดื่ม ไม่จำเป็นต้องกรองกากออก

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บกาแฟในบ้าน หรือออฟฟิศ สามารถหยิบมาชงทานได้ทุกเมื่อ

4.เพิ่มอายุการเก็บ

ด้วยความแห้งของผงทำให้เชื้อต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ยาก จากนมสดเก็บได้เพียง 1-2 อาทิตย์

เมื่อสเปรย์ดรายทำให้เก็บน้ำผงได้นานถึง 1 ปี

5.สะดวกต่อการเก็บ

อาหารหรือเครื่องดื่มหลายอย่างจำเป็นต้องเก็บในความเย็นถึงจะสามารถเก็บไว้ได้นาน

ในการเดินทางหรืออยู่นอกบ้าน เราไม่สามารถนำตู้เย็นไปกับเรา หรือหากต้องใช้มากๆก็จำเป็นต้องมีตู้เย็นขนาดใหญ่

อย่างอาหารของทหาร หรือนักบินอวกาศ ก็มักจะเป็นของแห้งเพื่อให้พกพาไปได้สะดวก

หรือเวย์โปรตีนสำหรับผู้ที่ทานประจำปริมาณมาก การเก็บน้ำโปรตีนไว้ไม่สะดวกนัก

by satit.t satit.t

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ขายเครื่องทำผงแห้งแบบฝอย Spray dryer ขนาด30ลิตรต่อชั่วโมง ให้กับทางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และได้มีการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

by satit.t satit.t

พื้นที่ผิวสัมผัสกับการระเหย

พื้นที่ผิว Surface area มีสัมพันธ์ผันตรงกับความสามารถในการระเหย Evaporation

อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่าย ตัวอย่างปริมาณน้ำที่เท่ากันวางในแก้วที่อุณหภูมิเท่ากัน

เปรียบเทียบกับการเทน้ำลงบนพื้น น้ำในแก้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะระเหยหมด แต่หากเทน้ำลงพื้น

น้ำจะระเหยในอากาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งเทลงเป็นบริเวณกว้างยิ่งระเหยได้เร็ว

ทำไมน้ำถึงระเหยได้เร็วขึ้นเมื่อเทน้ำลงพื้น?

การเทน้ำทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศ สัมผัสกับความร้อน ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่ที่มากขึ้นจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานได้มากขึ้น

การได้รับพลังงานของโมเลกุลที่มากพอจะทำให้โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหี่ยวจากกัน

เมื่อโมเลกุลน้ำหลุดจากการยึดเหนี่ยวทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

หลักการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหย ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรในหลากหลายการใช้งาน

ในเครื่องสเปรย์ดราย Spray dryer ใช้การฉีดพ่นของเหลวให้การเป็นละอองฝอยเล็กๆ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสกับลมร้อน

ในเครื่องระเหยฟิล์มบาง Falling film evaporator ของเหลวจะไหลผ่านท่อหรือแผ่นโลหะจำนวนมาก ทำให้ของเหลว

ได้รับความร้อนผ่านผิวโลหะเกิดการไหลเป็นฟิล์มบาง ทำให้สามารถระเหยได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานความร้อน

หากใช้การให้ความร้อนแบบถังต้ม Boiling tank แบบเดิม ต้องใช้พลังงงานความร้อนสูงกว่าหลายเท่า

พลังงงานความร้อนที่มาก หมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาก

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจที่จะบอกว่าธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่

การเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการสเปรย์นั้น นอกจากเครื่องสเปรย์ดรายยังมีการนำการสเปรย์มาใช้อีกหลากหลายฟังชั่น

by satit.t satit.t

ใช้งานเครื่องสเปรย์ดรายมีมากกว่าการปรับอุณหภูมิ

แน่นอนการตั้งค่าเครื่องสเปรย์ดรายอุณหภูมิเป็นเรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึง

หากเลือกอุณหภูมิไม่เหมาะสมอาจทำให้ผงไม่แห้ง หรือทำให้ผงไหม้

ในหลายครั้งที่เกิดเหตุการณืที่ตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากัน แต่ป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดรายคนละเครื่อง

แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์จากการสเปรย์ดรายที่เหมือนกัน

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวเครื่องคืออุณหภูมิของจุดๆหนึ่งในตัวเครื่อง

ไม่ใช่อุณหภูมิความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ หรือพูดอีกนัยนึงคือไม่ใช่ปริมาณความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ

ส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยนอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของตัวเครื่อง

ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น หัวฉีดพ่นฝอย ปั๊มป้อนของเหลว ปริมาณการป้อน ปริมาณลมร้อน ความเร็วลม

การฉีดพ่นฝอยละอองที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสเปรย์ดรายที่แตกต่าง

การป้อนของเหลวที่มากเกินไปทำให้ผงไม่แห้ง หรือน้อยเกินอาจไม่ได้เป็นลักษณะผงที่ดี

ปริมาณลมร้อนที่แตกต่างจะทำให้การระเหยแห้งสเปรย์ดรายแตกต่าง แม้ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เท่ากัน

หากสแกนความร้อนภายในตัวเครื่องสเปรย์ดรายเราจะเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเครื่องสเปรย์ดรายนั้น

มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีอุณหภูมิที่เท่ากันเป็นระนาบเดียวกันหมด

เราต้องควบคุมพลังงานความร้อนที่ของเหลวละอองได้รับที่พอเหมาะ

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีเซ็นเซอร์ที่ทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรควบคุมส่วนนี้ได้

ดังนั้นนอกจากอุณหภูมิแล้วเราต้องควบคุมปริมาณของลมร้อนให้ได้ค่าที่เหมาะสมด้วย

by satit.t satit.t

ความท้าทายในการสร้างเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็ก

เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กในระดับแล็ปทดลอง มีความจำเป็นต่องานวิจัยหลายส่วน

วัตถุดิบบางชนิดเป็นของหายาก หรือมีราคาสูง หรือผลิตได้ยาก

เพราะฉะนั้น การที่จะนำวัตถุดิบมาสเปรย์ดรายจำเป็นต้องใช้เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กมาก

หากนำวัตถุดิบป้อนเข้าเครื่องในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องสเปรย์ดราย

จะทำให้ผงแห้งจากการทำให้แห้งด้วยสเปรย์ดรายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

การออกแบบเครื่องเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กขนาดเล็กนั้นมีความยากอยู่หลายส่วน

อันดับแรก การพ่นฝอยปริมาณน้อยมาก น้อยกว่า1ลิตรต่อชั่วโมง

หัวฉีดแรงดันต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันปั๊มน้ำผ่านหัวฉีด หากวัตถุดิบเหลวน้อยเกินจะไม่สามารถปั๊มออกไปได้

จึงต้องหาวิธีอื่นในการทำให้ของเหลวสามารถพ่นละอองฝอยได้

อันดับที่สอง ขนาดถังอบแห้งที่เล็กทำให้ละอองของเหลวจะถูกพ่นไปติดกับผิวถังด้านใน

หากของเหลวไปเกาะตามขอบถังอบจะทำให้การสเปรย์ไม่ออกมาเป็นผงแห้งที่ดี

อีกทั้งการไปติดอยู่ในขอบถังอบแห้งนานจะทำให้วัตถุดิบสัมผัสกับความร้อนนานเกินไปจนอาจเสียได้

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทำให้ตัวถังใหญ่เกินไปได้เพราะจะทำให้ความร้อนไม่ทั่วถึง

by satit.t satit.t

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ SPRAY คือการพ่นฝอยของเหลว เหมือนกับสเปรย์ของสีกระป๋อง หรือสเปรย์ฉีดผม

การพ่นฝอยของเหลวผ่านรูเล็กๆด้วยแรงดันที่เหมาะสม ทำให้ของเหลวเป็นละอองเล็กๆ

การพ่นฝอยทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสของเหลวมากขึ้น และอนุภาคของเหลวมีขนาดที่เล็กลงมหาศาล

ดราย DRY แปลตรงตัวคือแห้ง DRYER คือเครื่องอบแห้ง การอบแห้งประกอบด้วยความร้อนและอากาศ

นำพาของเหลว และความชื้น ออกจากวัตถุดิบของที่นำมาอบแห้ง

เหมือนกับการเป่าผมเปียกๆให้แห้ง

สเปรย์ดราย SPRAYDRY รวมกันเป็นการพ่นของเหลวเป็นละอองฝอยเล็ก และทำให้แห้งด้วยลมร้อน

 

ทำไมต้องสเปรย์ก่อนทำให้แห้ง?

ของเหลวที่ทำให้แห้งด้วย ตู้อบ หรือ กระทะ จะแห้งเป็นก้อน หรือชิ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและภาชนะที่ใส่ เหมือนผลไม้กวน

การสเปรย์ก่อนการอบแห้งจะทำให้วัตถุดิบที่ได้แปรสภาพเป็นผงแห้งละเอียด

การทำผงแห้งละเอียดเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ไหลตัวได้ง่าย ไม่งั้นจะไม่สามารถพ่นสเปรย์เป็นละอองได้

ของเหลวที่สเปรย์ได้ เช่น นม น้ำขิง น้ำสมุนไพร น้ำกาแฟ น้ำชา น้ำถังเช่า ยาเหลว

การเเปรรูปเป็นผงทำให้ความชื้นต่ำ ทำให้อายุเก็บได้นานขึ้น ทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค