by satit.t satit.t

พื้นที่ผิวสัมผัสกับการระเหย

พื้นที่ผิว Surface area มีสัมพันธ์ผันตรงกับความสามารถในการระเหย Evaporation

อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่าย ตัวอย่างปริมาณน้ำที่เท่ากันวางในแก้วที่อุณหภูมิเท่ากัน

เปรียบเทียบกับการเทน้ำลงบนพื้น น้ำในแก้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะระเหยหมด แต่หากเทน้ำลงพื้น

น้ำจะระเหยในอากาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งเทลงเป็นบริเวณกว้างยิ่งระเหยได้เร็ว

ทำไมน้ำถึงระเหยได้เร็วขึ้นเมื่อเทน้ำลงพื้น?

การเทน้ำทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศ สัมผัสกับความร้อน ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่ที่มากขึ้นจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานได้มากขึ้น

การได้รับพลังงานของโมเลกุลที่มากพอจะทำให้โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหี่ยวจากกัน

เมื่อโมเลกุลน้ำหลุดจากการยึดเหนี่ยวทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

หลักการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหย ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรในหลากหลายการใช้งาน

ในเครื่องสเปรย์ดราย Spray dryer ใช้การฉีดพ่นของเหลวให้การเป็นละอองฝอยเล็กๆ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสกับลมร้อน

ในเครื่องระเหยฟิล์มบาง Falling film evaporator ของเหลวจะไหลผ่านท่อหรือแผ่นโลหะจำนวนมาก ทำให้ของเหลว

ได้รับความร้อนผ่านผิวโลหะเกิดการไหลเป็นฟิล์มบาง ทำให้สามารถระเหยได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานความร้อน

หากใช้การให้ความร้อนแบบถังต้ม Boiling tank แบบเดิม ต้องใช้พลังงงานความร้อนสูงกว่าหลายเท่า

พลังงงานความร้อนที่มาก หมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาก

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจที่จะบอกว่าธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่

การเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการสเปรย์นั้น นอกจากเครื่องสเปรย์ดรายยังมีการนำการสเปรย์มาใช้อีกหลากหลายฟังชั่น

by satit.t satit.t

Drying การทำให้แห้ง

Drying การทำให้แห้งคือการนำน้ำ หรือความชื้นออก

การทำให้แห้งมีหลายวิธีการ วิธีการหลักที่ใช้กันได้แก่ การระเหย การกลั่นตัว การระเหิด

การระเหย Evaporation เป็นแพร่หลายที่สุดเนื่องด้วยต้นทุนการแปรรูปที่ต่ำ

เริ่มจากง่ายสุดและถูกที่สุด คือการตากไว้ ให้ความชื้นแปรสภาพเป็นไอตามอากาศ เหมือนการตากผ้าให้แห้ง

ข้อดีคือต้นทุนที่ต่ำ ข้อจำกัดคือความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม หากมีฝนตก หรือความชิ้นในอากาศมาก

นอกจากจะแห้งช้า ยังอาจจะทำให้มีความชื้นสูงขึ้น ในประเทศที่มีฝนตกตลอด ไม่เหมาะกับการทำให้แห้งด้วยการตาก

ในเครื่องจักรหลากหลายได้ใช้หลัการระเหยมาออกแบบเครื่อง เช่น สเปรย์ดราย spraydryer เครื่องระเหยข้นฟิล์มบาง falling film evaporator

โดยที่เครื่องจักรเหล่านี้จะใช้แหล่งความร้อนที่สามารถควบคุมได้ เพื่อมาตอบโจทย์การผลิตที่เชื่อถือได้

ในเครื่องสเปรย์ดรายใช้ความร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างแก๊สLPG

ในเครื่องระเหยข้นฟิล์มบางใช้ไอน้ำแรงดันให้ความร้อนในระบบปิดที่มีความดันต่ำ

การทำให้แห้งด้วยการระเหยมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาออกแบบตามฟั่งชั่นการใช้งาน

การแปรรูปของเหลวน้ำนมให้กลายเป็นผงในเครื่องสเปรย์ดรายง

การอบวัตถุดิบให้แห้งอย่างใบชา หรือสมุนไพร ในเครื่องอบแห้งแบบตู้อบ

การกลั่นตัว Condensation คือการดึงความชื้นออกด้วยความเย็น

ความเย็นจะทำให้น้ำกลั่นตัวเป็นสถานะของเหลว แล้วจึงนำของเหลวออกจากระบบ

การทำให้แห้งด้วยการลั่นถูกนำมาใช้ในเครื่องลดความชิ้นในอากาศ

ในสถานที่ปฎิบัติการเช่นห้องทดลอง จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไม่พึงประสงค์

การะเหิด Sublimation การแปลงสถานะจากของแข็งเป็นไอ

ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเช่น น้ำแข็งแห้ง การบูร เมนทอล ที่มีลักษณะเป็นก้อนของแข็ง

ที่แปลสภาพเป็นไอในอุณหภูมิที่เหมาะสม