by satit.t satit.t

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ดราย Spraydry คืออะไร?

สเปรย์ SPRAY คือการพ่นฝอยของเหลว เหมือนกับสเปรย์ของสีกระป๋อง หรือสเปรย์ฉีดผม

การพ่นฝอยของเหลวผ่านรูเล็กๆด้วยแรงดันที่เหมาะสม ทำให้ของเหลวเป็นละอองเล็กๆ

การพ่นฝอยทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสของเหลวมากขึ้น และอนุภาคของเหลวมีขนาดที่เล็กลงมหาศาล

ดราย DRY แปลตรงตัวคือแห้ง DRYER คือเครื่องอบแห้ง การอบแห้งประกอบด้วยความร้อนและอากาศ

นำพาของเหลว และความชื้น ออกจากวัตถุดิบของที่นำมาอบแห้ง

เหมือนกับการเป่าผมเปียกๆให้แห้ง

สเปรย์ดราย SPRAYDRY รวมกันเป็นการพ่นของเหลวเป็นละอองฝอยเล็ก และทำให้แห้งด้วยลมร้อน

 

ทำไมต้องสเปรย์ก่อนทำให้แห้ง?

ของเหลวที่ทำให้แห้งด้วย ตู้อบ หรือ กระทะ จะแห้งเป็นก้อน หรือชิ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและภาชนะที่ใส่ เหมือนผลไม้กวน

การสเปรย์ก่อนการอบแห้งจะทำให้วัตถุดิบที่ได้แปรสภาพเป็นผงแห้งละเอียด

การทำผงแห้งละเอียดเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ไหลตัวได้ง่าย ไม่งั้นจะไม่สามารถพ่นสเปรย์เป็นละอองได้

ของเหลวที่สเปรย์ได้ เช่น นม น้ำขิง น้ำสมุนไพร น้ำกาแฟ น้ำชา น้ำถังเช่า ยาเหลว

การเเปรรูปเป็นผงทำให้ความชื้นต่ำ ทำให้อายุเก็บได้นานขึ้น ทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค