by satit.t satit.t

สเปรย์ดรายเป็นการทำของเหลวให้เป็นผง

การทำเเปรสภาพเป็นผงทำให้สารมีความเข้มข้นสูง ส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกไปจากวัตถุดิบ

สิ่งที่ได้ตามมาจากกระบวนการสเปรย์ดรายคือ

1.เพิ่มทางเลือก

ความเข้มข้นของวัตถุดิบ ทำให้ผู้บริโภครับประทานเป็นผง หรือเป็นเม็ด ซึ่งทำให้เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภค

ตัวอย่างน้ำสมุนไพรที่มีรสชาติหรือกลิ่นที่ทำให้ทานยากสำหรับบางคน การทานเป็นเม็ดแคปซูล หรือเป็นเม็ดอัด นั่นง่ายกว่ามาก

ยาจีนต้มหนึ่งหม้อสามารถสเปรย์ดรายแปรรูปเป็นยาเม็ดเพียงเม็ดเดียว ทานน้ำตามกลืนได้ง่ายดาย

2.ลดค่าขนส่ง

เนื่องจากของเหลวน้ำถูกระะเหยออกจาก 100 กิโลกรัม ลดเหลือ 10 กิโลกรัม หรือ 1กิโลกรัม

น้ำหนักที่ลดลงเป็น 90% หรือ99% ขึ่้นอยู่กับวัตถุดิบ หมายถึงค่าขนส่งที่ลดลงตามน้ำหนัก

เนื่องจากค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักของที่ทำการขน

3.พร้อมชงดื่ม

ตัวอย่าง ชา กาแฟสดนั้น จำเป็นต้องทำการชงแล้วกรองเนื้อกากของแข็งออก แต่การสเปรย์ดรายของเหลวจากการชงสด

ทำให้สามารถนำผงชา กาแฟ สำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม เพียงเทน้ำร้อนก็พร้อมดื่ม ไม่จำเป็นต้องกรองกากออก

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บกาแฟในบ้าน หรือออฟฟิศ สามารถหยิบมาชงทานได้ทุกเมื่อ

4.เพิ่มอายุการเก็บ

ด้วยความแห้งของผงทำให้เชื้อต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ยาก จากนมสดเก็บได้เพียง 1-2 อาทิตย์

เมื่อสเปรย์ดรายทำให้เก็บน้ำผงได้นานถึง 1 ปี

5.สะดวกต่อการเก็บ

อาหารหรือเครื่องดื่มหลายอย่างจำเป็นต้องเก็บในความเย็นถึงจะสามารถเก็บไว้ได้นาน

ในการเดินทางหรืออยู่นอกบ้าน เราไม่สามารถนำตู้เย็นไปกับเรา หรือหากต้องใช้มากๆก็จำเป็นต้องมีตู้เย็นขนาดใหญ่

อย่างอาหารของทหาร หรือนักบินอวกาศ ก็มักจะเป็นของแห้งเพื่อให้พกพาไปได้สะดวก

หรือเวย์โปรตีนสำหรับผู้ที่ทานประจำปริมาณมาก การเก็บน้ำโปรตีนไว้ไม่สะดวกนัก