by satit.t satit.t

   

เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง Falling film evaporator รุ่นระเหยน้ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง

ระเหยทำให้ของเหลวข้นด้วยความร้อนต่ำ ภายใต้สภาวะสุญญากาศ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง พร้อมขนส่งติดตั้ง