by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระเทียมดำ

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระเทียมดำ

1.กระเทียมดำที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง https://www.eurobest.co.th/products/spray-dryer/

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดกระเทียมดำที่ได้