by admin admin

Milk preservation การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษาน้ำนม

สินค้าทางการเกษตรไม่สามารถเก็บได้นานตามลักษณะทางธรรมชาติ ในช่วงที่สินค้าล้นตลาดเกษตรกรมีทางเลือกไม่มากนอกจากการปล่อยขายในราคาต่ำ หรือ ทิ้งส่วนที่ขายไม่ได้ การแปรรูปอาหารเป็นทางเลือกอย่างนึงที่ช่วยให้สามารถเก็บรักษาสินค้าได้นาน และยังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ยกตัวอย่าง นมวัว สามารถนำมาแปรรูปเป็นนมยูเอชที UHT, เนย, นมสเตอริไรส์ (นมกระป๋อง), โยเกิร์ต, นมผง, นมเม็ด เป็นต้น

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแปรรูปนมผง นมเม็ด เป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาการแปรรูปพัฒนาสินค้า ต่อยอดสินค้าทางการเกษตร จากวัตถุดิบที่มีแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูง นมยูเอชที UHTและ นมผงอัดเม็ดสวนดุสิตเป็นสินค้าดังของไทยเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ความต้องการจำนวนมากทำให้สินค้าที่ผลิตมาไม่พอขาย ทางโครงการส่วนพระองค์เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษางานการแปรรูปสินค้าต่างๆ นอกจากนมที่นำมาแปรรูปแล้วยังมีวัตถุดิบอื่นๆอีกเช่น เห็ดหลินจือ, น้ำผึ้ง, สาหร่าย และฯลฯ สาเหตุที่ทำให้สินค้าเป็นที่นิยมเพราะคุณภาพและรสชาติที่ดีของสินค้า การแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการศึกษาหาองค์ความรู้ที่ดี มีการทดลองวิจัยอย่างต่อเนื่อง

การรูปนมผงอัดเม็ดของสวนดุสิตจะใช้นมคุณภาพที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้รสชาติที่ได้มีความเข้นข้นสัมผัส และ กลิ่นหอมของเนื้อนม แตกต่างจากหลายๆแบรนด์ที่ใช้หางนมมาแปรรูป (หางนมคือนมที่ได้จากการทำเนย) การแปรรูปนมผงจะใช้เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ Spray dryer อบแห้งน้ำนมให้เป็นผงด้วยความร้อน เมื่อได้นมผงจึงน้ำมาผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น วิตามิน, สารปรุงรสช็อกโกแลต, น้ำตาล เมื่อผสมเข้ากันแล้วจึงนำมาอัดเม็ดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ด สุดท้ายนำไปบรรจุซอง และกล่อง พร้อมนำส่งขาย

milk-tablet