by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเนื้อ

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเนื้อ

1.สารแต่งกลิ่นที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นเนื้อที่ได้